المپیاد ریاضی مقدماتی

در این بخش سوالاتی در سطح مرحله اول المپیاد ریاضی قرار میگیرد.

جبر مقدماتی

موضوع ها
267
ارسال ها
1,635
موضوع ها
267
ارسال ها
1,635

نظریه اعداد مقدماتی

موضوع ها
314
ارسال ها
2,170
موضوع ها
314
ارسال ها
2,170

هندسه مقدماتی

موضوع ها
200
ارسال ها
1,174
موضوع ها
200
ارسال ها
1,174

ترکیبیات مقدماتی

موضوع ها
231
ارسال ها
1,494
موضوع ها
231
ارسال ها
1,494
پاسخ ها
0
بازدیدها
170
پاسخ ها
0
بازدیدها
198
پاسخ ها
3
بازدیدها
2,093
پاسخ ها
3
بازدیدها
647
پاسخ ها
12
بازدیدها
3,705
بالا