المپیاد ریاضی مقدماتی

در این بخش سوالاتی در سطح مرحله اول المپیاد ریاضی قرار میگیرد.

جبر مقدماتی

موضوع ها
267
ارسال ها
1,635
موضوع ها
267
ارسال ها
1,635

نظریه اعداد مقدماتی

موضوع ها
315
ارسال ها
2,171
موضوع ها
315
ارسال ها
2,171

هندسه مقدماتی

موضوع ها
200
ارسال ها
1,174
موضوع ها
200
ارسال ها
1,174

ترکیبیات مقدماتی

موضوع ها
231
ارسال ها
1,494
موضوع ها
231
ارسال ها
1,494
پاسخ ها
0
بازدیدها
193
پاسخ ها
0
بازدیدها
215
پاسخ ها
3
بازدیدها
2,141
پاسخ ها
3
بازدیدها
697
پاسخ ها
12
بازدیدها
3,767
بالا