المپیاد کامپیوتر

ترکیبیات

ترکیبیات مورد نیاز برای المپیاد کامپیوتر
موضوع ها
22
ارسال ها
215
موضوع ها
22
ارسال ها
215

آنالیز ترکیبی

موضوع ها
67
ارسال ها
1,363
موضوع ها
67
ارسال ها
1,363

نظریه گرافها

موضوع ها
18
ارسال ها
139
موضوع ها
18
ارسال ها
139

بازی‌ها

موضوع ها
14
ارسال ها
90
موضوع ها
14
ارسال ها
90

رنگ آمیزی

موضوع ها
7
ارسال ها
45
موضوع ها
7
ارسال ها
45

الگوریتم

موضوع ها
31
ارسال ها
243
موضوع ها
31
ارسال ها
243

داده ساختارها

داده ساختارهای المپیاد کامپیوتر
موضوع ها
1
ارسال ها
1
موضوع ها
1
ارسال ها
1

برنامه نویسی

موضوع ها
137
ارسال ها
3,818
موضوع ها
137
ارسال ها
3,818
پاسخ ها
1
بازدیدها
409
پاسخ ها
0
بازدیدها
470
پاسخ ها
11
بازدیدها
1,539
پاسخ ها
3
بازدیدها
1,062
پاسخ ها
29
بازدیدها
2,654
بالا