رشته های دانشگاهی

علوم مهندسی

بحث در خصوص علوم مهندسی دانشگاه مانند الکترونیک ، مکانیک و ...
موضوع ها
40
ارسال ها
365
موضوع ها
40
ارسال ها
365

علوم پزشکی

بحث در خصوص علوم پزشکی دانشگاه های ایران
موضوع ها
33
ارسال ها
314
موضوع ها
33
ارسال ها
314

علوم پایه

بحث در خصوص علوم پایه در دانشگاه مانند فیزیک و ریاضی
موضوع ها
21
ارسال ها
133
موضوع ها
21
ارسال ها
133

علوم انسانی و اجتماعی

بحث در خصوص علوم اجتماعی در دانشگاه
موضوع ها
19
ارسال ها
35
موضوع ها
19
ارسال ها
35
بالا