یبست و نهمین المپیاد شیمی 98-1397

بحث و گفتگوی دانش‌آموزی در مورد آزمون مرحله اول و مرحله دوم المپیاد شیمی در سال تحصیلی 98-1397
بالا