زهرا1

تحصیلات
سوم دبیرستان
دبیرستان
سمپاد
رشته‌ی المپیاد
شیمی

دنبال کننده گان

دنبال کنندگان

بالا