لایب نیتس

المپیاد فیزیک
محل سکونت
تهران
تحصیلات
سوم دبیرستان
دبیرستان
نمونه دولتی
نام دبیرستان
دبیرستان نمونه دولتی امام حسین(ع)
رشته‌ی المپیاد
فیزیک

دنبال کننده گان

دنبال کنندگان

بالا