میثم ایری

تحصیلات
سوم دبیرستان
دبیرستان
دولتی
رشته‌ی المپیاد
زیست‌شناسی
بالا