Recent content by mobina.mm7

  1. M

    تراز های بالای هفت هزار روش کارتون چیه؟!

    :من خودم تا الان واقعا خوب درس نخوندم ینی نشده بودجه رو تموم کنم و تست هم بزنم برم سر جلسه ترازم هم شش و ششصده اما میخام درستش کنم هرکس بیاد روش خودشو برای درس خوندن بگه ممنون
بالا