نتایح جستجو

 1. O

  ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ۳ ﻣﺠﻬﻮﻟﯽ ﺍﻗﺎﯼ ﺟﻤﺎﻟﯽ

  پاسخ : ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ۳ ﻣﺠﻬﻮﻟﯽ ﺍﻗﺎﯼ ﺟﻤﺎﻟﯽ سوال کتاب آشنایی با جبر است. وقتی جوابو دارید چرا سوال می پرسید؟
 2. O

  معادله 3 مجهولی

  پاسخ : معادله 3 مجهولی همسازه سال 92
 3. O

  ماراتن هندسه

  پاسخ : ماراتن هندسه سوالی که در این زمینه مطرح میشه اینه که محل تقاطع bn و cm رو ah است.اثبات : خط موازی bcرا می کشیم تا hn و hm را به ترتیب در xوyقطع کند. واضحه که مثلث axm با bmh ومثلث ayn با nhc متشابه است پس اگر از دو رابطه تشابه و قضیه سوا استفاده کنیم نتیجه میشه که ax=ay پس مثلث...
 4. O

  ماراتن نظریه ی اعداد (سطح پیشرفته)

  پاسخ : ماراتن نظریه ی اعداد (سطح پیشرفته) راهنمایی: از قضایای مانده های درجه دوم استفاده کنید.
 5. O

  ماراتن نظریه ی اعداد (سطح پیشرفته)

  پاسخ : ماراتن نظریه ی اعداد (سطح پیشرفته) معادله روبرو را در مجموعهZحل کنید. a^2=b^3-6
 6. O

  ماراتن هندسه

  پاسخ : ماراتن هندسه لطفا یکی سوال بعدو بذاره ---- دو نوشته به هم متصل شده است ---- لطفا یکی سوال بعدو بذاره
 7. O

  ماراتن نظریه ی اعداد (سطح پیشرفته)

  پاسخ : ماراتن نظریه ی اعداد (سطح پیشرفته) همه اعداد چی رو بیابیم لاتکس خراب شده.
 8. O

  نظریه اعداد

  پاسخ : نظریه اعداد کسی هست£؟؟؟؟؟به نظرم سوال غلطه.
 9. O

  نظریه اعداد

  فرض کنید sزیر مجموعه ای 7 عضوی از مجموعه اعداد 1تا 25 باشد.ثابت کنید دو زیر مجموعه ی ناتهی و مجزا از sوجود دارند که مجموع اعضایشان برابر است.
 10. O

  سوال بسیار بسیار بسیار مهم و کاربردی هندسه

  پاسخ : سوال بسیار بسیار بسیار مهم و کاربردی هندسه تالس بزنید
 11. O

  چرا وبگاه کمیته المپیاد ریاضی هک شده؟!

  چرا وبگاه باشگاه هک شده؟!تتتت
 12. O

  چالش برانگیز چند جلمه ای

  معادله ی ax^3+3x^2-8x+6=0حد اکثر چند ریشه ی حقیقی دارد؟
 13. O

  نامساوی

  پاسخ : نامساوی واسه من کار نمی کنه ولی سوالو درست نوشتم!
 14. O

  نامساوی

  پاسخ : نامساوی لطفا یکی جواب بده
 15. O

  نامساوی

  برای هر aو bحقیقی ثابت کنی 3a+3b-3 <ab+a^2+b^2+
 16. O

  geometry

  delete itttttttt
 17. O

  تقسیم چند جمله ای ها

  پاسخ : تقسیم چند جمله ای ها مال تابستان امریکاست نه ---- دو نوشته به هم متصل شده است ---- مگر شما خودتون منبعشو نمی دونید؟
 18. O

  جبر اقای مهدی صفا

  پاسخ : جبر اقای مهدی صفا تمام چند جمله ای های pرا بیابید که; 2+{p{x+2}=p{xکروشه هما ن پرا نتز است.
 19. O

  جبر اقای مهدی صفا

  پاسخ : جبر اقای مصتفی ثابت کنید چند جمله ای های درجه دوم ax^2+bx+c,*a+1*x^2+*b+1*x+c+1با ضرایب صحیح نا موجودند به طوری که هر دو این چند جمله ای ها دارای ریشه صحیح باشند.*=) ---- دو نوشته به هم متصل شده است ---- ثابت کنید چند جمله ای های درجه دوم ax^2+bx+c,*a+1*x^2+*b+1*x+c+1با ضرایب صحیح نا...
 20. O

  جبر اقای مهدی صفا

  کی سوال 7 کتاب صفحه ی 224 کتاب صفا رو بلده؟!
بالا