نتایح جستجو

 1. D

  پاسخنامه ی بیست و چهارمین المپیاد فیزیک

  پاسخنامه ی باشگاه اولای اسفند میاد روی سایت-این پاسخنامه توسط دو معلم المپیاد با تجربه طراحی شده
 2. D

  پاسخنامه ی بیست و چهارمین المپیاد فیزیک

  سلام! این پاسخنامه به همت دو معلم عزیز و بزرگوار تهیه شده است در بررسی ثانویه سه سوال 14-26-29 تصحیح شده و از درستی مابقی سوالات اطمینان حاصل شده است
 3. D

  بحث و بررسی بیست و چهارمین المپیاد فیزیک (فقط در همین تاپیک)

  کد 2 ابتدای سوال 1-ج قطره های باران 2-ج مطابق شکل سه گلوله 3-ج دو محفظه ی عایق 4-ب چهار جرم مشابه m 5-ب شخصی روی سکوی متحرکی 6-ج در مدارهای a و b 7-ب جسمی به جرم 10kg 8-ج مایعی به چگالی رو کنار 9-الف در مداری که در شکل نشان داده شده شاخه های 10-الف...
 4. D

  پاسخنامه ی بیست و چهارمین المپیاد فیزیک

  کد 2 ابتدای سوال 1-ج قطره های باران 2-ج مطابق شکل سه گلوله 3-ج دو محفظه ی عایق 4-ب چهار جرم مشابه m 5-ب شخصی روی سکوی متحرکی 6-ج در مدارهای a و b 7-ب جسمی به جرم 10kg 8-ج مایعی به چگالی رو کنار 9-الف در مداری که در شکل نشان داده شده شاخه های 10-الف...
بالا