نتایح جستجو

  1. X

    چرا یون هایی مثل کلسیم و پتاسیم از غشا نمی توانند بگذرند؟

    من یه سوالی واسم پیش اومده که چرا مولکول های کوچیک قطبی میتونن مستقیما از غشا بگذرن هرچند که آهسته و سخت صورت بگیره عبورشون،مثل آب و نیتریک اکسید. ولی یون هایی مثل کلسیم و پتاسیم برای راه پیدا کردن به درون سلول نیاز به پمپ های پروتئینی دارن؟
بالا