نتایح جستجو

  1. EnIGmaTiC

    مشهورترین عکس دنیای فیزیک

    مشهورترین عکس دنیای فیزیک دوران دبیرستان و کتب شیمی و فیزیک خود را به یاد می آورید؟ قانون های مطرح شده در آن ها را چه طور؟ قوانینی که اغلب به یاد کاشفانشان به نام آنان نامگذاری شده بودند و شما مجبور بودید آن ها را برای جلسه امتحان حفظ کنید!! تصویر زیر دربرگیرنده تعدادی از این دانشمندان...
  2. EnIGmaTiC

    تغییر زندگی...

    در زمان ها ي گذشته، پادشاهي تخته سنگی را در وسط جاده قرار داد و براي اين كه عكس العمل مردم را ببيند خودش را در جايي مخفي كرد. بعضي از بازرگانان و نديمان ثروتمند پادشاه بي تفاوت از كنار تخته سنگ مي گذشتند. بسياري هم غرولند مي كردند كه اين چه شهري است كه نظم ندارد. حاكم اين شهر عجب مرد بي...
بالا