نتایح جستجو

  1. Goodi

    دستگاه گردش خون خزندگان

    در خزندگان یه سرخرگ به اسم RIGHT SYSTEMIC AORTA وجود داره که خون کم اکسیژنو از دهلیز راست به آئورت منتقل میکنه(تو عکس با فلش نشون داده شده) با توجه به اینکه انتقال خون توسط این رگ در واقع بازدهی دستگاه گردش خون رو پایین میاره این سرخرگ چه مزیتی داره که در طول تاریخ حذف نشده(یا حداقل تحلیل نرفته)؟؟؟
بالا