نتایح جستجو

 1. A

  امتحان پایان ترم ریاضیات عمومی 1

  سوال 1: نشان دهید برای هر نامساوی برقرار است. سوال 2: نمودار تابع با ضابطه ی را حول محور ها دوران می دهیم. حجم ناحیه ی تولید شده را به دست آورید. سوال 3: مقدار را با ذکر دلیل محاسبه کنید. سوال 4: یک تابع مشتق پذیر با مشتق پیوسته است به طوری که برای هر . ثابت کنید: الف) اگر برای...
 2. A

  تابع وجود ندارد!

  ثابت کنید تابع پیوسته ی وجود ندارد که دارای سه خاصیت زیر باشد:
 3. A

  کمترین و بیشترین مقدار

  فرض کنید اعدادی حقیقی و نامنفی اند که: کمترین و بیشترین مقدار ممکن برای را بیابید.
 4. A

  جدول n در n

  در هر خانه از یک جدول یک عدد حقیقی نوشته شده است. می دانیم در هیچ سطری، دو عدد تکراری نداریم. ثابت کنید می توان اعداد تعدادی سطر را جایگشت داد (درون خود سطر) به طوری که در هیچ ستونی نیز عدد تکراری نباشد.
 5. A

  معادله ی مثلثاتی

  فرض کنید زاویه ی حاده ای باشد که . همه ی اعداد حقیقی را (بر حسب ) بیابید که .
 6. A

  ماراتن مسائل ممتاز ریاضی

  سلام. قصد دارم یه ماراتن راه بندازم که سطحش مرحله دو و بالاتره. قوانین ماراتن: 1-هرکسی سوال حل کرد باید سوال بزاره 2-شماره دار باشه سوالا. 3-از این استفاده کنید. پست های بی ارتباط به تاپیک حذف خواهد شد. به قوانین سایت هم توجه فرمایید. اگر سوالی بود پیغام شخصی بدید. سوال 1. تمام زوج های از...
 7. A

  مجموع دو رادیکال

  ثابت کنید برای هر دو عدد طبیعی عدد طبیعی وجود دارد که:
 8. A

  محاسبه ی حاصل ضرب

  فرض کنید ریشه های چند جمله ای باشند. فرض کنید: حاصل عبارت زیر را بیابید:
 9. A

  حداکثر و حداقل؟

  فرض کنید حداقل مقدار عبارت برابر 12 و حداکثر مقدار این عبارت برابر 34 باشد. را بیابید.
 10. A

  تعداد تصاعد های حسابی مربع کامل!

  تعداد تصاعد های حسابی اکیدا صعودی به طول 3 را بیابید که هر سه جمله ی تصاعد مربع کامل باشند و هر سه در بین اعداد تا قرار داشته باشند. کدام گزینه: الف)4 ب)5 ج)6 د)7 ه)8
 11. A

  یافتن تابع عجیب!

  عددی طبیعی است و . ثابت کنید تابعی مانند ، ، وجود دارد، به طوری که اگر ، و وقتی و فقط وقتی که .
 12. A

  راهبر ریاضی/عارف صادقی

  سلام. عارف صادقی هستم؛ متولد 9 اردیبهشت 1374، دانش آموز سال چهارم دبیرستان، از دبیرستان شهید سلطانی (3) کرج. قبول شدن در مرحله دوم المپیاد کامپیوتر در سال دوم، نقره ی کشوری المپیاد ریاضی در تابستان 1390، طلای کشوری المپیاد ریاضی در تابستان 1391، طلای جهانی المپیاد ریاضی جهانی 2013. از...
 13. A

  فرجه ی p ام، توان p ام.

  فرض کنید عددی اول و عددی گویا و مثبت باشد. تمام چند جمله ای های با ضرایب گویای را بیابید که داشته باشیم:
 14. A

  عدد همیشه مربع کامل

  فرض کنید اعدادی صحیح هستند که برای هر عدد طبیعی ، مربع کامل است. ثابت کنید .
 15. A

  رنگ آمیزی p ضلعی

  فرض کنید عددی اول و فرد و ، ضلعیی منتظم به ضلع واحد باشد. روی هر ضلع از این ضلعی و در بیرون آن، مربع به ضلع واحد رسم کرده ایم. به چند طریق می توان چند ضلعی، مربع و یکی هم ضلعی، را با سه رنگ آبی قرمز و سبز رنگ کرد، به طوری که هر دو چند ضلعی مجاور، یعنی دو چند ضلعی که ضلع مشترک داشته باشند،...
 16. A

  قضیه ی اساسی جبر

  فرض کنید یک چند جمله ای است. ثابت کنید این چند جمله ای ریشه دارد. * لینک ندید به جایی لطفا.
 17. A

  نابرابری دو متغیره

  فرض کنید و عددی طبیعی باشد. ثابت کنید:
 18. A

  نامساوی n متغیره

  فرض کنید اعدادی حقیقی و نامنفی باشند که برای آنها داشته باشیم: حداکثر مقدار ممکن برای عبارت را بیابید. بسیار خفن:4: Edited Latex
 19. A

  معادله ی دیفرانسیل معروف.

  تمام توابع حقیقی را بیابید که در رابطه ی صدق کنند. یه خواهش: لینک ندید به جایی، اگر هم میشه دقیق ثابت کنید. *این هم در نظر داشته باشید که من انتگرال بلد نیستم.
 20. A

  سوال سوم دوره ی آمادگی گیلان

  ثابت کنید بی نهایت عدد طبیعی وجود دارد که ولی .
بالا