نتایح جستجو

 1. mrbayat

  دوره تناوب

  دوره تناوب تابع زیر را بیابید.(+ اثبات)
 2. mrbayat

  بيشينه بيابيد.

  اعدادي مثبت اند.بيشينه ي عبارت زير را بيابيد و بگوييد براي چه اي اتفاق مي افتد؟
 3. mrbayat

  نامساوي , abc=8

  الف)‌ اعدادي مثبت اند و . نامساوي زير را ثابت كنيد: ب)اعدادي مثبت اند و و . نامساوي زير را ثابت كنيد:
 4. mrbayat

  p(x^2)=p(x)p(x+1)

  همه ی چندجمله ای های را با شرط زیر بیابید.
 5. mrbayat

  a,b,c,d

  ثابت کنید:
 6. mrbayat

  تساوی

  x,y اعدادی حقیقی اند.ثابت کنید:
 7. mrbayat

  حد

  دو تا سوال: 1) 2)
 8. mrbayat

  مکان نقطه ی m

  نقطه ی ثابت P روی ضلع AB از مثلث ABC مفروض است.نقاط متغیر X,Y به ترتیب روی اضلاع BC,AC به گونه ای قرار دارند که: مکان هندسی نقطه ی M وسط پاره خط XY را بیابید.
 9. mrbayat

  مشاور ریاضی / محمدرضا بیات

  سلام محمدرضا بیات هستم. سال سوم از بهشتی شهر ری. خوشحال میشم اگه بتونم کمکی بکنم.
 10. mrbayat

  سوال نظریه اعداد صربستان 2011

  عددی طبیعی است. دنباله ای از اعداد حقیقی مثبت است به طوری که:برای ثابت کنید:
 11. mrbayat

  نیم دایره ای به قطر ...

  نیم دایره ای به قطر 'AA مفروض است. نقطه ی D بر قطر 'AA و نقاط 'B,B و 'C,C روی نیم دایره قرار دارند به طوری که : نشان دهید دو خط 'B'C وBC یکدیگر را بر نیم ساز زاویه ی 'CDC قطع می کنند.
 12. mrbayat

  نابرابری

  با شرط و ثابت کنید: الف) [center:9514e8846c][/center:9514e8846c] [center:9514e8846c] [/center:9514e8846c] ب) [center:9514e8846c][/center:9514e8846c]
 13. mrbayat

  چند سوال

  1)چهار دایره به شعاع های برابر ،از نقطه ی A می گذرند.ثابت کنید که سه پاره خط که دو انتهای آنها متمایز از نقطه ی A و نقطه های برخورد دو تا از دایره ها هستند (دوسر هر پاره خط به یک دایره متعلق نیست) ،در یک نقطه به هم می رسند. 2)نیم دایره ای به قطر AB و M نقطه ای روی AB مفروض اند.نقاط C,D,F,E...
 14. mrbayat

  اتحاد

  k عددی طبیعی و دلخواه است.برای هر عدد طبیعی n ثابت کنید: [center:b3507ba8eb][/center:b3507ba8eb]
 15. mrbayat

  بخش پذیری

  برای هر عدد طبیعی n ثابت کنید : [center:8b77761796][/center:8b77761796]
 16. mrbayat

  میانگین

  ثابت کنید میانگین اعداد ،که ، برابر است با .
 17. mrbayat

  سوال ترکیبیات در حد مرحله دو

  دو عدد 10 رقمی را مجاور گوییم هر گاه دقیقا در یک رقم اختلاف داشته باشند(مثلا 1234567890 و 1234507890 مجاورند).[center:2440494236]حداکثر تعداد اعضای یک مجموعه شامل اعداد 10 رقمی که هیچ دوتا مجاور نباشند چند است؟[/center:2440494236]
 18. mrbayat

  یه سوال آبکی

  شرط لازم و کافی برای عدد را بیابید به طوری که بتوان عدد طبیعی فرد را یافت به طوری که: [center:1758912ac5][/center:1758912ac5]
 19. mrbayat

  تابع وارون

  ثابت کنید که توابع زیر وارون پذیرند و تابع وارون را به دست آورید: [center:2c86930fc3] [/center:2c86930fc3] [center:2c86930fc3][/center:2c86930fc3]
 20. mrbayat

  دور زوج

  در گراف ساده می دانیم ،ثابت کنید این گراف دور زوج دارد.
بالا