نتایح جستجو

 1. H

  82) گسترده یک چهار وچهی

  پاسخ : 82) گسترده یک چهار وچهی جواب سوال اول گزینه چهارم صحیح است؟؟؟؟؟؟ بیشتر بحث شود. سوال دوم مطرح می کنم. سوال دوم) گسترده چهار وجهی مثلث است اضلاع این مثلث کدام می تواندباشد؟ 1) 6 8 ,10 2) 6 ,8 ,11 3)6 ,8, 9 4) هرسه
 2. H

  82) گسترده یک چهار وچهی

  سوال اول) کدام گزینه درست است؟ 1) گسترده هر چهار وچهی یک مثلث است. 2) هر مثلث گسترده یک چهار وچهی است. 3) هر دو 4) هیچ کدام سوال دوم بعد از حل این سوال مطرح می شود.
 3. H

  81) یاقی مانده مجموع اعداد طبیعی 1تا n بر.....

  پاسخ : 81) یاقی مانده مجموع اعداد طبیعی 1تا n بر..... جواب درست 33 و44 می باشد برای n فرد از این نکته استفاده کنید : یاقی مانده مجموع n عدد ظبیعی متوالی بر n برابر 0 است 2n-66=0 ==> n=33 برای n زوج شما ..........
 4. H

  81) یاقی مانده مجموع اعداد طبیعی 1تا n بر.....

  nهای طبیعی را طوری بیابید که یاقی مانده تقسیم n+...+ 3+2+1 بر n برابر 2n-66 باشد
 5. H

  مثلثات : اول دبیرستان

  پاسخ : مثلثات : اول دبیرستان جواب1
 6. H

  نسبت های مثلثاتی

  پاسخ : نسبت های مثلثاتی به نظرم سوال اشکال داره درسته
 7. H

  80) رابطه 2^(!n) و n^n

  پاسخ : 80) رابطه 2^(!n) و n^n با تشکر از دوستان که جواب دادن راه حل زیر چطوره؟ نامساوی آخر بر قرار است
 8. H

  یه سوال نامساوی

  پاسخ : یه سوال نامساوی با گویا کردن ثابت می شود
 9. H

  تجزیه( با ضرایب صحیح )

  پاسخ : تجزیه( با ضرایب صحیح ) مساوی 0 قرار دهیم معادله ایجاد شده در r جواب تدارد د پس قابل نجزیه درrنمی باشد
 10. H

  80) رابطه 2^(!n) و n^n

  ثابت کنید
 11. H

  79) بین هر دو بیمار حداقل دو صندلی خالی

  به چند طریق 3 بیمار می توانند در یک ردیف صندلی ده تایی در مطب دکتر بنشینند به طوری بین هر دو بیمار حداقل دو صندلی خالی وجود داشته باشد؟
 12. H

  78) تعداد عدد زیبا ....

  عدد طبیعی n زیبا است هر گاه ملقوب آن بزرگتر از n باشد مثلا عدد 1397 زیبا است چون ملقوب آن برابر 7931 می باشه تعداد عدد زیبا 7 رقمی چندتاست؟
 13. H

  سوال فوری در مورد "خط های سوایی"

  پاسخ : سوال فوری در مورد "خط های سوایی" در حالت کلیداریم: اگه یه مثلث دلخواه به نام abc داشته باشیم از راس a و b و c به ترتیب n ، m و k تا پاره خط سوایی رسم میکنیم تعداد نواحی ایجاد شده حداکثر برابر mn+mk+nk+m+n+k+1 است
 14. H

  77) دنباله

  جمله بعدی دنباله را چند است؟ ? , 46 , 94 ,63 ,52 , 61
 15. H

  76) تعداد نقطه متناهی.....

  آیا n نقطه غیر واقع بر یک خط وجود دارند به طوری که هیچ خطی دقیقا از دو نقطه عبور نکند؟(2<n)
 16. H

  74) ضریب ...

  75) ضریب ... ضریب x3 در بسط 10(x+1)3(x2+2) چند است؟
 17. H

  74) در کدام جعبه....

 18. H

  73) چند مربع کامل به شکل....

  چند مربع کامل ب فرم زیر است؟ m و n اعداد صحح می باشند
 19. H

  72) معادله سیاله ....

  معادله زیر در مجموعه اعداد صحیح چند جواب دارد؟
 20. H

  دو سوال از ترکیبیات(لطفا جواب بدید)

  پاسخ : دو سوال از ترکیبیات(لطفا جواب بدید) راه حل ساده یک کد جهار رقمی در نظر بگیرید که رقم سمت چپ 0 تا 4 می تواند باشد ضمنا سه رقم سمت راست آن از 000 تا 999 تغییر می کند در این 1000 عدد تمام ارقام از0 تا9 به یک اندازه به کار رقته است پس هر رقم به تعداد 3*1000 تقسیم بر تعداد ارقام یعنی 10...
بالا