بازی،اعداد،الگوریتم

  1. Z

    بازی اعداد

    با سلام نحوه این بازی به این صورت است که ما اعداد 1 تا 8 و حرف x را در اختیار داریم که باید در مربع 3 در 3 قرار بگیرن وشیوه صحیح (هدف بازی) به این صورت است که : 123 456 78x روش بازی اینجوره که فقط میتوان مکان x را با یکی از اعداد مجاور (چپ راست بالا پایین) عوض کرد و ادامه داد تا به فرم هدف که...
بالا