جک علمی،منبع نامعتبر،تحقیق

  1. S

    منبع خود را برای تحقیق درست انتخاب کنید

    این مطلب در ادامه cop + paste شده یکی از مطالب یک منبع نامعتبر هست که وقتی تنها نگاهی به این مقاله بیندازید خودتان متوجه خواهید شد که دروغی بیش نیست!!این هم یک جک علمی:(تکرار میکنم ممکن است در عین داقعیت درست باشد ولی در کل این باور اشتباه است و به این مطلب باور نداشته باشید!! چون دروغه !!)...
بالا