آشنایی با رشته داروسازی (باکمک نانوتکنولوژی)

ارسال ها
690
لایک ها
2,054
امتیاز
0
#1این رشته در آینده ای نزدیک با استفاده از فناوری نانو به پیشرفت های عظیمی دست می یابد و جان بسیاری از انسان ها را نجات خواهد داد!

رشته دكتراي عمومي یا حرفه ای داروسازي Doctor of Pharmacy (Pharm.D (. شاخه اي از علوم پزشكي است كه به منظور رفع نيازهاي خدمات دارويي جامعه در سازمانهاي خدماتی، اجرایی، آموزشی و پژوهشی مرتبط با ساخت، تامین، توزیع، تجویز و مصرف دارو تاسيس شده است. ساليانه تعداد زيادی دانشجو وارد اين رشته میشوند و همزمان دانش آموختگان فراوانی وارد بازار کار میشوند. از اين رو بدیهی است که دانشجويانی که هر ساله وارد دانشگاه میشوند، بايد آشنايی کاملی با رشته و فضای آموزشی خود داشته باشند.

1) تاريخچه رشته و پيشرفتهاي جديد

با توجه به نياز بشر به درمان بيماريها و همچنين پيشرفت علم شيمي و بيولوژي و همچنين ارتباط تنگاتنگ علوم مختلف و گشوده شدن عرصه براي ارائه روشهاي جديد درماني بااستفاده از داروهاي جديدتر و موثرتر، رشته داروسازي از ابتداي قرن بيستم به عنوان يك رشته مستقل مطرح گرديد، كه اين امر در ايران با استقلال اين رشته از رشته پزشكي و تاسيس دانشكده داروسازي در سال 1313 در دانشگاه تهران محقق گرديد. به مرور زمان و با توجه به نياز كشور به استفاده از خدمات داروسازان و همچنين احساس ضرورت برای تدوين برنامه هاي تحصيلي اين رشته، دانشكده هاي داروسازي ديگري در تبريز، اصفهان، مشهد، اهواز و سپس دانشکده های داروسازی شهيد بهشتي، كرمان، شيراز، ساري، كرمانشاه و اخیرا زابل و زنجان نیز تاسيس گرديدند. برنامه رشته داروسازي به صورت مدون در سال 1361 توسط شوراي انقلاب فرهنگي ارائه شد كه اين برنامه با كمي تغيير در سال 1367 بازنگري گرديد و آخرین بازنگری دوره آموزش داروسازی در سال 1384 به تصویب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی کشور رسیده و جهت اجرا از سال 1385 به دانشکده های داروسازی ابلاغ گردید. در برنامه جدید با توجه به لزوم کسب آموزشها و مهارتهای حرفه ای مرتبط با مراقبتهای دارویی و نیز آشنایی بیشتر دانش آموختگان با نقش و مسوولیت داروسازان در صنایع داروسازی کشور، در یک سال پایانی آموزش داروسازی، دوره های طولانی مدت کارآموزی و کارورزی بالینی و بیمارستانی و نیز کارآموزی و کارورزی صنعت پیش بینی شده است. امروزه افزون بر تاسيس دانشكده هاي داروسازي، هر دانشكده به لحاظ رشد و تحولات عظيم علمي اقدام به تاسيس مراكز تحقيقاتي و با توجه به نياز جامعه به خدمات تخصصي تر، اقدام به تاسيس و راه اندازي رشته هاي تخصصي نموده است.

2) ارزشها و باورها

حفظ سلامت انسان و محيط زندگي وي، از حقوق اصلي وی محسوب ميشود. در رشته داروسازي نيز با توجه به كاربردهاي تعيين كننده آن در تامين سلامت جامعه در راستاي تحقق عدالت اجتماعي، بر مد نظر گرفتن اين حق اساسي تاكيد ميشود. دانشمندان مسلمان و ايراني در شناخت محيط زندگي و داروها پيشقدم بوده اند و اين برنامه بر روح حاكم بر فرهنگ غني ملي در زمينه هاي اقليم شناسي و جنبه هاي اخلاقي به ویژه اخلاق پزشكي تاكيد دارد. از اين رو دراين برنامه بر افزودن اطلاعات ، ايجاد نگرشهاي لازم، تقويت جنبه پژوهشگري و دستيابي به رازهای آفرینش توجه ميشود و تلاش ميگردد با به كارگيري شيوه هاي نو و قديم تعليم و تربيت در جهت افزايش قدرت تفكر، استدلال، تصميم گيري و افزايش توان حرفه اي فراگيرندگان با توجه به نيازهاي جامعه و اولويتهاي ملي با بهره گيري از فراگيري مداوم گام برداشته شود.
ماموريت اصلي، تربيت دانش آموختگاني است كه ميتوانند در نظامهاي بهداشتي و تامين سلامت، آموزشي، پژوهشي، برنامه ريزي و خدماتي مربوط به داروها انجام وظيفه نمايند. همچنين با استفاده از روشها و تكنيكهاي جديد ساخت دارو و ارائه مشاوره، به تشخيص، درمان و پيشگيري از بيماريها كمك ميشود. بطور كلي اين رشته بر خلاقيت، نوآوري، كارگروهي و اخلاق حرفهاي تاكيد دارد. با تربيت اين نيروها است که میتوان به پیشرفت و تامين سلامت امید بیشتری داشت.

3)چشم انداز

در يك دنياي درحال تغيير، تحول و پيشرفت، دانش آموخته گان داروسازي با همكاري ساير شاغلین و متخصصين گروه پزشكي، نقش موثر و كارآمدي در ارتقاي سطح علمي در عرصه آموزش و پژوهش و پاسخگويي به نيازهاي در حال تحول خدمات بهداشتي جامعه را خواهند داشت. مطابق استانداردهاي بين المللي، دكتر داروساز بايد جايگاه واقعي خود را در حلقه درمان و حفظ سلامتی جامعه كسب نمايد. از اين رو اميد است كه اين رشته بتواند با شناسایی و رفع موانع قانونی- اجرایی موجود، در ده سال آينده جايگاه واقعي خود را از لحاظ رفع نيازهاي اجتماعی و ایفای نقش موثر در سطح ملي و حتي بين المللي كسب نمايد.

4)اهداف كلي

از دانش آموختگان اين رشته انتظار ميرود اطلاعات عمومي و كافي در جنبه هاي مختلف علوم دارويي داشته و نيازهاي جامعه را در اين ارتباط بر طرف نمايند. اهداف كلي اين رشته عبارتند از:
الف- برآوردن نيازهاي عمومي آموزشي و پژوهشي براي فهم بهتر علم داروسازي و عوامل مرتبط با آن
ب- آشنايي با پژوهشهاي علمي و عملي در حيطه علوم دارويي
ج- افزايش آگاهيها و مهارتها در خصوص:
1. شناخت كامل خصوصيات داروهاي موجود در فارماكوپه دارویی کشور
2. توانايي اداره داروخانه هاي عمومي و تخصصي، راهنمايي بيماران و مشاوره پزشكان در تجویز و مصرف منطقی داروها در سطح اجتماع و بخشهای بالینی بیمارستانی
3. ساخت داروها و مواد آرايشي- بهداشتي در حد داروخانه
4. ساخت داروها و مواد آرايشي- بهداشتي در صنعت
5. كنترل كمي و كيفي داروها و مواد غذايي و آرايشی- بهداشتي
6. پيشگيري از سميت و عوارض جانبي داروها و اطلاع رساني دارویی
7. آشنايي با مراجع و رفرانسهاي داروسازي و علوم دارويي
8. توان شناخت و برنامه ريزي براي حل مسایل مرتبط با دارو و سلامت در سطح ملي
9. آشنایی با فرهنگها و باورهای جوامع گوناگون
10. تعامل مناسب با امور پژوهشي و آموزشي محيط پيرامون خويش
11. تحكيم اخلاق حرفه اي
 
آخرین ویرایش توسط مدیر
بالا