اعلام اسامی مدال آوران المپیاد های تابستان 92

Fallen

Well-Known Member
ارسال ها
779
لایک ها
760
امتیاز
93
#2
پاسخ : اعلام اسامی مدال آوران المپیاد های تابستان 92

مرسی . همه مبارکشون باشه مدالا :)
 

Al!R3ZA

Well-Known Member
ارسال ها
1,903
لایک ها
3,166
امتیاز
113
#3
پاسخ : اعلام اسامی مدال آوران المپیاد های تابستان 92

ردیف نام المپیاد مدال کشوري نام نام خانوادگی استان شهر
1 ادبیات طلا برنا باطنی تهران تهران
2 ادبیات طلا نیما بهرامی تهران تهران
3 ادبیات طلا سناء ثقفی تهران تهران
4 ادبیات طلا ابوالفضل جعفري خانه یزد یزد
5 ادبیات طلا مهدي حسینی کرمان کرمان
6 ادبیات طلا متین حیدري مرکزي اراك
7 ادبیات طلا ثمین سادات خلیفه سلطانی اصفهان اصفهان
8 ادبیات طلا ستایش دشتی تهران تهران
9 ادبیات طلا فاطمه سالاري منش کرمان کرمان
10 ادبیات طلا زینب سهیلی تهران تهران
11 ادبیات طلا مهسا صدیقی اصفهان اصفهان
12 ادبیات طلا زهره عبدالهی ابراهیم آبادي کرمان رفسنجان
13 ادبیات طلا سارا عبدیزدان اصفهان اصفهان
14 ادبیات طلا محمد جواد عسگري تهران تهران
15 ادبیات طلا فروزان مهرپویان مازندران آمل
16 ادبیات طلا پرستو نوري حقیقی تهران تهران
17 ادبیات طلا پریا هاشمی تهران تهران
18 ادبیات طلا زهرا هدایتی متین تهران تهران
19 ادبیات نقره بهنام اخگر کرمان کرمان
20 ادبیات نقره مهگل اعتضادي تهران تهران
21 ادبیات نقره فاطمه امیرخانی شهرکی تهران تهران
22 ادبیات نقره مائده بهاري تهران تهران
23 ادبیات نقره نیکان پهلوان تهران تهران
24 ادبیات نقره فرزانه پیشرو البرز کرج
25 ادبیات نقره سیده مینا جزایري چهارمحال و بختیاري شهرکرد
26 ادبیات نقره زهرا خوب نژاد تهران تهران
27 ادبیات نقره صدیقه ذبیحی تهران تهران
28 ادبیات نقره آریا زواري اسکوئی آذربایجان شرقی تبریز
29 ادبیات نقره امید شمس الهی تهران تهران
30 ادبیات نقره کسري شیار بهادري اصفهان اصفهان
31 ادبیات نقره بردیا مختاري تهران تهران
32 ادبیات برنز عطاءاله احمدي تهران تهران
33 ادبیات برنز شقایق اروجی خراسان رضوي مشهد
34 ادبیات برنز یگانه السادات اکبر پور نگاري کرمان کرمان
35 ادبیات برنز بیتا امیري آذربایجان غربی شاهین دژ
36 ادبیات برنز زهرا رحیمیان دستجردي اصفهان اصفهان
37 ادبیات برنز ریحانه سلیمانی تهران تهران
38 ادبیات برنز نگار قدیمی زنجان زنجان
39 ادبیات برنز سمیرا کتابی نوجه ده سادات تهران تهران
40 ادبیات برنز زینب محمدي قم قم
41 ادبیات برنز شیلان نصیرزاده کلجاهی تهران تهران
42 ادبیات برنز الهه وجدانی اصفهان اصفهان
43 ادبیات برنز فاطمه یزدانی خراسان شمالی بجنورد


1391- مدال هاي دانش پژوهان در سال تحصیلی 92
ردیف نام المپیاد مدال کشوري نام نام خانوادگی استان شهر
1391- مدال هاي دانش پژوهان در سال تحصیلی 92
1 ریاضی طلا آرمین بهنام نیا تهران تهران
2 ریاضی طلا آرین حسین قلی زاده تهران تهران
3 ریاضی طلا علی دائی نبی تهران تهران
4 ریاضی طلا محمد رضا دانشور آملی تهران تهران
5 ریاضی طلا علی ذوعلم تهران تهران
6 ریاضی طلا سید محمد حسین سید صالحی تهران تهران
7 ریاضی طلا یگانه علی محمدي تهران تهران
8 ریاضی طلا شایان غلامی تهران تهران
9 ریاضی طلا سید خشایار گتمیري تهران تهران
10 ریاضی طلا احسان مختاریان تهران تهران
11 ریاضی طلا پانته آ نادریان تهران تهران
12 ریاضی طلا سید ابوالفضل نجفیان تهران تهران
13 ریاضی طلا سامان هادیان اصفهان اصفهان
14 ریاضی نقره رسول اخوان مهدوي خراسان رضوي مشهد
15 ریاضی نقره نوید اردشیر تهران تهران
16 ریاضی نقره پرهام ایران دوست تبریزي البرز کرج
17 ریاضی نقره امیر حسین پویا تهران تهران
18 ریاضی نقره علی تقی بخشی تهران تهران
19 ریاضی نقره سید محمد حسینی تهران تهران
20 ریاضی نقره مهدي داودي کاخکی تهران تهران
21 ریاضی نقره روژین رضوان سنگسري تهران تهران
22 ریاضی نقره محسن زارع بیدکی تهران تهران
23 ریاضی نقره گلنوش شاه کرمی تهران تهران
24 ریاضی نقره علی صیادي تهران تهران
25 ریاضی نقره هیراد عالی پناه تهران تهران
26 ریاضی نقره امین فتح پور تهران تهران
27 ریاضی نقره محمد رضا کرمی فارس شیراز
28 ریاضی نقره آنیتا کریمی تهران تهران
29 ریاضی نقره محمود کیانی تهران تهران
30 ریاضی نقره پوریا محمدي شهریور تهران تهران
31 ریاضی نقره محمد حسام نیک پی سالکده تهران تهران
32 ریاضی نقره محمد علی نیک نامیان تهران تهران
33 ریاضی نقره محمد هنري تهران تهران
34 ریاضی برنز سپیده اژدري تهران تهران
35 ریاضی برنز سپهر اسودي تهران تهران
36 ریاضی برنز احسان ایرانشاهی تهران تهران
37 ریاضی برنز کامیار خسروي تهران تهران
38 ریاضی برنز بردیا سید احمدنیا تهران تهران
39 ریاضی برنز آرین صبوري تهران تهران
40 ریاضی برنز علیرضا ظهري شهرستانهاي تهران شهر ري
41 ریاضی برنز امید عباس زاده توسلی تهران تهران
42 ریاضی برنز شهریار عزت نژاد تهران تهران
43 ریاضی دیپلم افتخار آران محی الدین بناب تهران تهران


ردیف نام المپیاد مدال کشوري نام نام خانوادگی استان شهر
1391- مدال هاي دانش پژوهان در سال تحصیلی 92
1 زیست شناسی طلا محمد رضا اکبري فارس شیراز
2 زیست شناسی طلا علی انجم شعاع کرمان کرمان
3 زیست شناسی طلا رضا دریجانی یزد یزد
4 زیست شناسی طلا کاوه سامع اصفهان اصفهان
5 زیست شناسی طلا محمد حسین سرفراز خباز خراسان رضوي مشهد
6 زیست شناسی طلا مسعود سهرابی اصل آذربایجان شرقی تبریز
7 زیست شناسی طلا آیدا کمالیان فارس شیراز
8 زیست شناسی طلا ندا کمندي خراسان رضوي مشهد
9 زیست شناسی نقره محمد رضا آزادي پورقهستانی کرمان کرمان
10 زیست شناسی نقره زهرا ابراهیم سلطانی تهران تهران
11 زیست شناسی نقره محمد الهی دهقی تهران تهران
12 زیست شناسی نقره ماجد بحري نجفی اصفهان اصفهان
13 زیست شناسی نقره غزاله بیگلري خراسان رضوي مشهد
14 زیست شناسی نقره فربد ترکمند تهران تهران
15 زیست شناسی نقره بهزاد خلیلیان گورتانی اصفهان اصفهان
16 زیست شناسی نقره همایون زین الدینی میمند یزد یزد
17 زیست شناسی نقره عرفان سپهرار البرز کرج
18 زیست شناسی نقره مرضیه شفیع زاده خولنجانی اصفهان اصفهان
19 زیست شناسی نقره محمد امین صادقی آذربایجان شرقی تبریز
20 زیست شناسی نقره علی فرشباف خلیلی آذربایجان شرقی تبریز
21 زیست شناسی نقره امیرحسین فرشچی تبریزي فارس شیراز
22 زیست شناسی نقره هیراد فقیهی تهران تهران
23 زیست شناسی نقره محمد مرادي فارس شیراز
24 زیست شناسی نقره دینا موسوي اصل تهران تهران
25 زیست شناسی برنز ایمان اسدي گیلان رشت
26 زیست شناسی برنز مهیار افتخار تهران تهران
27 زیست شناسی برنز پارمیدا پور ولی طلاتپه آذربایجان غربی ارومیه
28 زیست شناسی برنز قدسیه حسینی فخر خراسان رضوي مشهد
29 زیست شناسی برنز محمد آرش زرنشان کردستان سنندج
30 زیست شناسی برنز متین شیرازي نیا خراسان رضوي مشهد
31 زیست شناسی برنز محمد حسین ضیف الزمان تهران تهران
32 زیست شناسی برنز بنیامین فراهانی کسبی تهران تهران
33 زیست شناسی برنز سیده غزاله قناد جعفري خراسان رضوي مشهد
34 زیست شناسی برنز بابک قوامی لاهیجی گیلان رشت
35 زیست شناسی برنز علی گلستانی البرز کرج
36 زیست شناسی برنز غلامحسین لهراسبی مازندران آمل
37 زیست شناسی برنز سید علی موسوي تهران تهران
38 زیست شناسی برنز سیده فاطمه موسوي تهران تهران
39 زیست شناسی برنز امیر محمد وحدانی کردستان سسندج


ردیف نام المپیاد مدال کشوري نام نام خانوادگی استان شهر
1391- مدال هاي دانش پژوهان در سال تحصیلی 92
1 شیمی طلا محمد پارسا جباري تهران تهران
2 شیمی طلا محمد مبین حسینی تهران تهران
3 شیمی طلا حسین خادم صداقت تهران تهران
4 شیمی طلا سهیل خلجی تهران تهران
5 شیمی طلا محمد احسان شاپورگان تهران تهران
6 شیمی طلا ایمان فروغمند تهران تهران
7 شیمی طلا محمد سجاد مرادي تهران تهران
8 شیمی طلا سید احمد رضا مرجانمهر تهران تهران
9 شیمی نقره آرمان آي تهران تهران
10 شیمی نقره مهتاب ابطحی تهران تهران
11 شیمی نقره ایمان احمد آبادي خراسان رضوي سبزوار
12 شیمی نقره غزاله پور علی خراسان رضوي مشهد
13 شیمی نقره سعید حدادان خراسان رضوي مشهد
14 شیمی نقره آفرین حق پرست شهرستانهاي تهران چهاردانگه
15 شیمی نقره متین خسروي لرگانی تهران تهران
16 شیمی نقره پوریا رشیدي راد تهران تهران
17 شیمی نقره منوچهر طاهري تهران تهران
18 شیمی نقره سید محمد عقیلی تهران تهران
19 شیمی نقره صالح فیاض خراسان رضوي مشهد
20 شیمی نقره سهند ملکی تهران تهران
21 شیمی نقره محمد سجاد ملکی هاوستین شهرستانهاي تهران شهرري
22 شیمی نقره سعید موید پور خراسان رضوي مشهد
23 شیمی نقره آناهیتا نجفی گیلان رشت
24 شیمی نقره امیر مرتضی هادي لوئی تهران تهران
25 شیمی نقره سهند وکیلی تهران تهران
26 شیمی برنز سروش احمدي فریمان خراسان شمالی اسفراین
27 شیمی برنز محمد حسین اسدي لاري تهران تهران
28 شیمی برنز کیا ایران دوست کردستان سنندج
29 شیمی برنز مهران جابري نژاد طسوج اذربایجان شرقی تبریز
30 شیمی برنز پدرام حاج اسمعیلی تهران تهران
31 شیمی برنز سید ساعد حسینی کردستان سنندج
32 شیمی برنز سارا حقیقت فارس شیراز
33 شیمی برنز عطیه حمیدي زاده قزوین قزوین
34 شیمی برنز شیدا خجیر آذربایجان شرقی تبریز
35 شیمی برنز نگار رزاقی البرز کرج
36 شیمی برنز لیلا رضائی شهرستانهاي تهران چهاردانگه
37 شیمی برنز علی شیخی تهران تهران
38 شیمی برنز کسري عیدي پور تهران تهران
39 شیمی برنز زهرا مروي خراسان رضوي مشهد
40 شیمی برنز آریان ملکان تهران تهران
41 شیمی برنز الهه نوروزي تهران تهران
42 شیمی برنز سید سپهر نیري پور تهران تهران


ردیف نام المپیاد مدال کشوري نام نام خانوادگی استان شهر
1391- مدال هاي دانش پژوهان در سال تحصیلی 92
1 فیزیک طلا حسین بابایی تهران تهران
2 فیزیک طلا امیر بصیري تهران تهران
3 فیزیک طلا سید ایمان حسینی زوارکی تهران تهران
4 فیزیک طلا ارشان خانی فر تهران تهران
5 فیزیک طلا امیر فتح اعظم فارس شیراز
6 فیزیک طلا کیارش کساییان اصفهان اصفهان
7 فیزیک طلا پرنیان کسرایی اصفهان اصفهان
8 فیزیک طلا علیرضا مدیر شانه چی خراسان رضوي مشهد
9 فیزیک طلا کیارش نادري تهران تهران
10 فیزیک طلا محمد صادق وفایی نژاد تهران تهران
11 فیزیک نقره محمد سبحان اسفندیار تهران تهران
12 فیزیک نقره پدرام اکبریان ساروي تهران تهران
13 فیزیک نقره سید مهیار امامی تهران تهران
14 فیزیک نقره هنگامه باقریان لمراسکی مازندران بهشهر
15 فیزیک نقره محمد حسین حاجی ملاعلی ترك تهران تهران
16 فیزیک نقره محسن رحیمی خراسان رضوي مشهد
17 فیزیک نقره سهراب سمیع زاده خراسان رضوي مشهد
18 فیزیک نقره سجاد شاه میر تهران تهران
19 فیزیک نقره علی طه ئی تهران تهران
20 فیزیک نقره محمد طینتی خراسان رضوي مشهد
21 فیزیک نقره مبین عصري مازندران بابل
22 فیزیک نقره امید علی غلامی اسکوئی آذربایجان شرقی تبریز
23 فیزیک نقره محمد امین قاسم زاده تهران تهران
24 فیزیک نقره سبحان قنبري فارس شیراز
25 فیزیک نقره سینا کاظمی رنجبر تهران تهران
26 فیزیک نقره سید سبحان کشفی تهران تهران
27 فیزیک نقره کیان گلباغی تهران تهران
28 فیزیک نقره سید امیر حسین محدثی البرز کرج
29 فیزیک نقره فاطمه مرادي کلارده گیلان رشت
30 فیزیک نقره سید معراج هاشمی زاده عقداء تهران تهران
31 فیزیک برنز سارا باقري هرمزگان بندرعباس
32 فیزیک برنز حسین بهمن آبادي البرز کرج
33 فیزیک برنز امید توکل البرز کرج
34 فیزیک برنز پریسا رضایی میانرودي تهران تهران
35 فیزیک برنز محمد رضا رضوانی تهران تهران
36 فیزیک برنز داریوش شاهین راد تهران تهران
37 فیزیک برنز الهه سادات شریفیان خراسان شمالی بجنورد
38 فیزیک برنز علی شیرازي موگویی تهران تهران
39 فیزیک برنز کامیار عسگري زنجان ابهر
40 فیزیک برنز احسان مقصودي نیستانکی تهران تهران
41 فیزیک برنز محمد علی نوبختی تهران تهران


ردیف نام المپیاد مدال کشوري نام نام خانوادگی استان شهر
1391- مدال هاي دانش پژوهان در سال تحصیلی 92
1 کامپیوتر طلا امیر محسن آهنچی مرکز تهران تهران
2 کامپیوتر طلا محمد جواد حاجی علیخانی مرکزي اراك
3 کامپیوتر طلا محمد امین خشخاشی مقدم تهران تهران
4 کامپیوتر طلا ایلیاد رمضانی تهران تهران
5 کامپیوتر طلا سید علی طباطبایی تهران تهران
6 کامپیوتر طلا مجتبی فیاض بخش تهران تهران
7 کامپیوتر طلا مهرداد میري خراسان رضوي مشهد
8 کامپیوتر طلا علی اکبر نفر همدان همدان
9 کامپیوتر نقره رامتین بیرامی افشار البرز کرج
10 کامپیوتر نقره پارسا پردل خراسان رضوي مشهد
11 کامپیوتر نقره آرش پوردامغانی تهران تهران
12 کامپیوتر نقره محمد مهدي جهان آرا یزد یزد
13 کامپیوتر نقره شروین خستو تهران تهران
14 کامپیوتر نقره محمد رضا زارع شحنه تهران تهران
15 کامپیوتر نقره سهیل شیبانی تهران تهران
16 کامپیوتر نقره امیر حسین عبیري فارس شیراز
17 کامپیوتر نقره محسن فردوسی اصفهان اصفهان
18 کامپیوتر نقره آرمان کریمی خراسان رضوي مشهد
19 کامپیوتر نقره امیر کیوان محتشمی
20 کامپیوتر نقره سپهر موسوي تهران تهران
21 کامپیوتر نقره سید پویا میرحسینی تهران تهران
22 کامپیوتر نقره علیرضا نصري عبس آباد خراسان رضوي مشهد
23 کامپیوتر نقره علیرضا وزوایی تهران تهران
24 کامپیوتر نقره حسین یوسفی مقدم مازندران آمل
25 کامپیوتر برنز نوید افتخار اردبیلی تهران تهران
26 کامپیوتر برنز حنانه اکرمی تهران تهران
27 کامپیوتر برنز علیرضا امانی همدانی تهران تهران
28 کامپیوتر برنز آبتین باطنی البرز کرج
29 کامپیوتر برنز سید علی پورنقی تهران تهران
30 کامپیوتر برنز پیمان جبارزاده گنجه خراسان رضوي مشهد
31 کامپیوتر برنز سید محمد امین خدایی اصفهان اصفهان
32 کامپیوتر برنز رضا سلطانی تهران تهران
33 کامپیوتر برنز حمید رضا سیمین پور تهران تهران
34 کامپیوتر برنز مهران شاکري نوا مازندران آمل
35 کامپیوتر برنز حامد شیرزاد آذربایجان شرقی بناب
36 کامپیوتر برنز سپهر شیرعلی تهران تهران
37 کامپیوتر برنز کیانوش عباسی تهران تهران
38 کامپیوتر برنز سیده آرزو فاطمی تهران تهران
39 کامپیوتر برنز علی محمد فرجی اصفهان اصفهان
40 کامپیوتر برنز امیررضا مزینی تهران تهران
41 کامپیوتر برنز ایمان ملکان زاده قزوین قزوین
42 کامپیوتر برنز پدرام هاشمی تهران تهران
43 کامپیوتر برنز عمادالدین هدایتی تهران تهران
44 کامپیوتر برنز فربد یادگاریان تهران تهران


ردیف نام المپیاد مدال کشوري نام نام خانوادگی استان شهر
1391- مدال هاي دانش پژوهان در سال تحصیلی 92
1 نجوم طلا امیررضا اسدزاده تهران تهران
2 نجوم طلا سهیل انصاریان آذربایجان شرقی تبریز
3 نجوم طلا یزدان بابازاده مقصودلو تهران تهران
4 نجوم طلا کیهان بهدین تهران تهران
5 نجوم طلا محمد رضا حسن پور خراسان رضوي کاشمر
6 نجوم طلا شروین حکیمی تهران تهران
7 نجوم طلا علی زینالی تهران تهران
8 نجوم طلا داریوش شاهین راد تهران تهران
9 نجوم طلا علیرضا علوي تهران تهران
10 نجوم طلا شهاب الدین محین تهران تهران
11 نجوم طلا محمد نبی زاده تهران تهران
12 نجوم نقره سپهر آرین نژاد تهران تهران
13 نجوم نقره شهریار جاویدي کرمان کرمان
14 نجوم نقره پارسا جولانی تهران تهران
15 نجوم نقره فرید سروش فارس شیراز
16 نجوم نقره سید عرفان سید صالحی تهران تهران
17 نجوم نقره علی فتحی تهران تهران
18 نجوم نقره محمد محمدي تهران تهران
19 نجوم نقره یزدان نادرزاده اردبیلی تهران تهران
20 نجوم نقره آرمان وثیق زاده انصاري اصفهان اصفهان
21 نجوم برنز سینا آشوري تهران تهران
22 نجوم برنز ایلیا اربابی تهران تهران
23 نجوم برنز علیرضا ارجمند شکودي مازندران قائمشهر
24 نجوم برنز معصومه اسدي خراسان رضوي مشهد
25 نجوم برنز امیر محمد اسلامی تهران تهران
26 نجوم برنز سید علیرضا امامی جاوید اوغان تهران تهران
27 نجوم برنز محمد حسین بی نیاز تهران تهران
28 نجوم برنز مریم تجلی تهران تهران
29 نجوم برنز سیاوش تفکري البرز کرج
30 نجوم برنز علی چگینی تهران تهران
31 نجوم برنز امین حبیبی تهران تهران
32 نجوم برنز سعید حجتی نژاد تهران تهران
33 نجوم برنز سینا رادپور تهران تهران
34 نجوم برنز تارا رادوند تهران تهران
35 نجوم برنز سید آرین شاهنگیان تهران تهران
36 نجوم برنز پریسا شریف پور اصفهان اصفهان
37 نجوم برنز شیوا عزیزپور لیندي تهران تهران
38 نجوم برنز لعیا قدسی البرز کرج
39 نجوم برنز زاوش متحده تهران تهران
40 نجوم برنز سید محمد امین منصوري طهرانی اصفهان اصفهان
41 نجوم برنز مجتبی نصرت لو آذربایجان شرقی تبریز
42 نجوم برنز نسترن نوید مقدم شهرستانهاي تهران شهرري
43 نجوم برنز سید علی هادیان امرئی تهران تهران
44 نجوم برنز مریم هوشیاري مازندران قائمشهر
45 نجوم برنز سورنا وثوق خسروي تهران تهران
46 نجوم دیپلم افتخار امیر احمد اژیه تهران تهران
 

Mostafa_

New Member
ارسال ها
527
لایک ها
445
امتیاز
0
#4
پاسخ : اعلام اسامی مدال آوران المپیاد های تابستان 92

آقا این اسامی که تو فایل pdf که خود باشگاه گذاشته هست بر حسب نمره اس؟ یعنی اونی که توی طلا ها اولین نفر اومده طلا یک شده؟
 

sabdeyazdan

New Member
ارسال ها
338
لایک ها
750
امتیاز
0
#5
پاسخ : اعلام اسامی مدال آوران المپیاد های تابستان 92

آقا این اسامی که تو فایل pdf که خود باشگاه گذاشته هست بر حسب نمره اس؟ یعنی اونی که توی طلا ها اولین نفر اومده طلا یک شده؟
نه خیر...براساس حروف الفباست...به این ترتیب که ابتدا طلاها برحسب حروف الفبا مرتب شده اند ، بعد نقره ها و بعدشم برنز ها...
رتبه ها رو باید با بچه های اون دوره در ارتباط باشین تا بفهمین
 

Fallen

Well-Known Member
ارسال ها
779
لایک ها
760
امتیاز
93
#6
پاسخ : اعلام اسامی مدال آوران المپیاد های تابستان 92

آقا این اسامی که تو فایل pdf که خود باشگاه گذاشته هست بر حسب نمره اس؟ یعنی اونی که توی طلا ها اولین نفر اومده طلا یک شده؟
نه دیگه بدیهتا الفباییه !!
طلاهای زیست به ترتیب نمره :
دریجانی
اکبری
انجم شعاع
سامع
سرفراز خباز
سهرابی
کمالیان
کمندی
 

sabdeyazdan

New Member
ارسال ها
338
لایک ها
750
امتیاز
0
#7
پاسخ : اعلام اسامی مدال آوران المپیاد های تابستان 92

راستی یادم رفت....
تبریک به همه ی مدال آوران دوره ی 92:41:
امیدوارم خاطرات خوبی از لحظاتی که در کنار هم بودیم تو ذهنشون نقش بسته باشه...
و همگی در همه ی مراحل زندگی موفق باشن:eek:
 

Marshall

New Member
ارسال ها
687
لایک ها
970
امتیاز
0
#8
پاسخ : اعلام اسامی مدال آوران المپیاد های تابستان 92

منم به همه مدال اوران من جمله اقایان ارش زر نشان و مسعود سهرابی و فرشتباف تبریک میگم
 

n_maths

New Member
ارسال ها
322
لایک ها
275
امتیاز
0
#9
پاسخ : اعلام اسامی مدال آوران المپیاد های تابستان 92

مبارکشون باشه!!!مخصوصا به آقای سامان هادیان!!!:eek:
 

Aref Physics

New Member
ارسال ها
251
لایک ها
224
امتیاز
0
#10
پاسخ : اعلام اسامی مدال آوران المپیاد های تابستان 92

طلاهای فیزیک به ترتیب نمره رو رهبران اگه اطلاع دارند بگذارند ببینیم شانه چی مشهدی چه کرده.
 

mehrdad1st

New Member
ارسال ها
93
لایک ها
40
امتیاز
0
#12
پاسخ : اعلام اسامی مدال آوران المپیاد های تابستان 92

من اصلا نمیتونم درک کنم چرا ادبیات 18 تا طلاداره ولی زیست فقط ۸تا؟؟؟؟:188:
 

Fallen

Well-Known Member
ارسال ها
779
لایک ها
760
امتیاز
93
#13
پاسخ : اعلام اسامی مدال آوران المپیاد های تابستان 92

من اصلا نمیتونم درک کنم چرا ادبیات 18 تا طلاداره ولی زیست فقط ۸تا؟؟؟؟:188:
خیلیا نمیتونن درک کنن :4: :4: :4:
ولی لازم به درکشم نیست دوستان خودتونو درگیر طلا نکنید :)
 

sabdeyazdan

New Member
ارسال ها
338
لایک ها
750
امتیاز
0
#14
پاسخ : اعلام اسامی مدال آوران المپیاد های تابستان 92

من اصلا نمیتونم درک کنم چرا ادبیات 18 تا طلاداره ولی زیست فقط ۸تا؟؟؟؟:188:
علتش معلومه....چون ادبى جهانى نداره
علاوه بر اون ادبى در اصل 12تا طلا داره که به انسانيا ميدن....حالا اگه از بين غيرانسانيا کسى باشه که نمره ش از طلا آخر انسانى بالاتر باشه ، به اونم طلا ميدن...تازه اونم تا سقف 6 نفر
 

sbagheri74

New Member
ارسال ها
55
لایک ها
39
امتیاز
0
#15
پاسخ : اعلام اسامی مدال آوران المپیاد های تابستان 92

طلاهای فیزیک به ترتیب نمره رو رهبران اگه اطلاع دارند بگذارند ببینیم شانه چی مشهدی چه کرده.
فکرکنم اینجوری باشه
نادری
فتح اعظم
خانی فر
بصیری
مدیرشانه چی
وفایی نژاد
بابایی
حسینی زوارکی
کسرایی
کساییان
 

Mostafa_

New Member
ارسال ها
527
لایک ها
445
امتیاز
0
#16
پاسخ : اعلام اسامی مدال آوران المپیاد های تابستان 92

علتش معلومه....چون ادبى جهانى نداره
علاوه بر اون ادبى در اصل 12تا طلا داره که به انسانيا ميدن....حالا اگه از بين غيرانسانيا کسى باشه که نمره ش از طلا آخر انسانى بالاتر باشه ، به اونم طلا ميدن...تازه اونم تا سقف 6 نفر

خخخخخخخ ... فکر کن ادبی هم جهانی میداشت اونوقت یه متن انگلیسی میدادن بچه ها باید رو ترجمه دست و پا شکسته فارسیش کار می کردن :D


آقا اون دوستانی که دوره رفتن .... مخصوصا ریاضی این سوالا رو جواب می دن:

1- توی خود دوره به طور رسمی می گن کی طلا اول شده کی طلا چندم شده؟ (منظورم رتبه بندی هاست)

2- کلا نحوه ی امتحان پایان دوره برای تعیین مدال ها چه طوریه؟ میان یه سری امتحان میگیرن بعد به ترتیب نمره 12 تا از بالا رو طلا می دن و همین طور تا آخر .... یا اینکه یه حد نصاب داره ..... مثلا می گن نمره بالای 70 از 100 طلا (البته فکر نمی کنم اینطوری باشه چون ممکنه یه سال کسی نتونه نمره طلا رو بگیره بعد نمیشه طلا ندن که) .... یا اینکه میان یه امتحان می گیرن ... هر کی زیره x شد برنز میدن ... بقیه رو دوباره یه امتحان میگیرن هر کی زیره y شد نقره می دن و باقی رو طلا؟؟؟ ... کدو یکی از اینا امکان پذیره؟

3- اینکه می گن یه قسمت از مدالا با توجه به ارزیابی هایی میان دورس یعنی اون چیزی که خود استاد سره کلاس از بچه ها میبینه یا امتحاناتی که میان دوره می گیرن؟ ... تاثیر امتحانات آخر بیشتره یا ارزیابی های میان دوره؟


مرسی .... ببخشید زیاد شد دیگه
 
ارسال ها
3
لایک ها
0
امتیاز
1
#17
پاسخ : اعلام اسامی مدال آوران المپیاد های تابستان 92

آقا این اسامی که تو فایل pdf که خود باشگاه گذاشته هست بر حسب نمره اس؟ یعنی اونی که توی طلا ها اولین نفر اومده طلا یک شده؟
خیر دوست عزیز. طلای یک دوره‌ی ما، آقای احسان مختاریان بودند که اینجا در لیست، نفر اول، آقای بهنام نیا هستند. پس بر اساس کارنامه نیست و براساس حروف الفبا می‌باشد.
 
ارسال ها
3
لایک ها
0
امتیاز
1
#18
پاسخ : اعلام اسامی مدال آوران المپیاد های تابستان 92
خخخخخخخ ... فکر کن ادبی هم جهانی میداشت اونوقت یه متن انگلیسی میدادن بچه ها باید رو ترجمه دست و پا شکسته فارسیش کار می کردن :D


آقا اون دوستانی که دوره رفتن .... مخصوصا ریاضی این سوالا رو جواب می دن:

1- توی خود دوره به طور رسمی می گن کی طلا اول شده کی طلا چندم شده؟ (منظورم رتبه بندی هاست)

2- کلا نحوه ی امتحان پایان دوره برای تعیین مدال ها چه طوریه؟ میان یه سری امتحان میگیرن بعد به ترتیب نمره 12 تا از بالا رو طلا می دن و همین طور تا آخر .... یا اینکه یه حد نصاب داره ..... مثلا می گن نمره بالای 70 از 100 طلا (البته فکر نمی کنم اینطوری باشه چون ممکنه یه سال کسی نتونه نمره طلا رو بگیره بعد نمیشه طلا ندن که) .... یا اینکه میان یه امتحان می گیرن ... هر کی زیره x شد برنز میدن ... بقیه رو دوباره یه امتحان میگیرن هر کی زیره y شد نقره می دن و باقی رو طلا؟؟؟ ... کدو یکی از اینا امکان پذیره؟

3- اینکه می گن یه قسمت از مدالا با توجه به ارزیابی هایی میان دورس یعنی اون چیزی که خود استاد سره کلاس از بچه ها میبینه یا امتحاناتی که میان دوره می گیرن؟ ... تاثیر امتحانات آخر بیشتره یا ارزیابی های میان دوره؟


مرسی .... ببخشید زیاد شد دیگه
قوانین هر المپیاد، براساس تصمیم اتاق فکر برگزار کننده‌ی هرسال، متغیر هست. سال ما، قانون این بود که استاد سر کلاس، نمره‌ای نمیداد و کلاسش تاثیری در کارنامه نداشت. طلاهای سال قبل، هر مدالی گرفتند، مازاد بر سهمیه‌ی طلا و نقره و برنز بودند و ۱۲ نفر طلا میگرفتند و بقیه از حد نصاب تعیین شده برای نقره و برنز، مدال میگرفتند و البته قانونی که میگفت حتی اگر نمره‌ی کارنامه از طلای یک بیشتر باشد، اما دو درس از ۵ درس را بیفتید، برنز نسیبتان خواهد شد که سالهای زیادی این اتفاق افتاده که نمره‌ی کارنامه‌ی فرد، هم نمره‌ی طلای ۳ بوده، اما برنز گرفته است.
در ضمن که چه المپیاد جهانی سخت و قشنگی میشد المپیاد ادبی.یکی از سخت ترین و زیباترین ادبیات جهان، متعلق به فارسی زبانان است...
 
ارسال ها
3
لایک ها
0
امتیاز
1
#19
سلام. وقتتون بخیر. من یکی از همین اسامی هستم. از کدوم لینک میتونم این رو ببینم و به عنوان رفرنس به جایی ارائه کنم؟
 
بالا