افراز یال های گراف به k دسته

hoco.hc

New Member
ارسال ها
388
لایک ها
267
امتیاز
0
#1
یال های یک گراف را به k دسته افراز کرده ایم، به طوری که یال های هر دسته تشکیل یک مثلث یا یک ستاره می دهند. ثابت کنید عدد رنگی این گراف از k+2 بیشتر نیست
 
بالا