الکتروشیمی در المپیاد کانادا

ارسال ها
95
لایک ها
54
امتیاز
18
#1
این سوال رو حل کنید:
نیم واکنش های گونه های وانادیم در محلول آبی با توجه به پتانسیل استاندارد هیدروژن به صورت زیر است:

کاهش وانادیم دو مثبت به وانادیم خالص :1.175-

کاهش وانادیم +3 به وانادیم +2 :0.225-

کاهش وانادیم مونواکسید دو مثبت به وانادیم سه مثبت:0.337

کاهش وانادیم دی اکسید یکبار مثبت به وانادیم مونو اکسید دو مثبت :0.991

کاهش دی وانادیم پنتا اکسید به وانادیم مونو اکسید دو مثبت: 0.957

کاهش دی وانادیم پنتا اکسید به وانادیم خالص : 0.242-

(شرمنده قواعد نامگذاری رو رعایت نکردم نوشتنشون طوری که بفهمید منظورم چه گونه ای هست فقط به این طریق ممکن بود)
(فقط پتانسیل کاهشی دو گونه ی اول و گونه ی آخر منفیه بقیه مثبتن)

حالا سوالا:
پایدارترین گونه های وانادیمی در pH=4 ؟

گستره ی pH که درآن محول 1 مولار VO2+ (وانادیم دی اکسید یکبار مثبت) پایدار خواهد بود را تعیین کنید؟(دیگر شرایط استاندارد است)
 
بالا