بخش پذیری بر 1989

mmahdit

New Member
ارسال ها
99
لایک ها
174
امتیاز
0
#1
بخش پذیری بر !n

دنباله
از اعداد صحیح به این صورت تعریف می شود:
و برای
،


ثابت کنیدبه دلیل اینکه سوال تکراری بود سوال دیگری گذاشتم ولی عنوان را نتوانستم تغییر دهم

 
آخرین ویرایش توسط مدیر
بالا