تابع یک به یک و پوشا

amir.ekhlasi

New Member
ارسال ها
364
لایک ها
183
امتیاز
0
#1
فرض کنید
زیرمجموعه ای از اعداد حقیقی است به طوری که شامل اعداد صحیح باشد و نسبت به جمع و ضرب بسته باشد. و همچنین به ازای هر
چند جمله ایی با ضرایب صحیح وجود داشته باشد که
ریشه آن است.
همچنین فرض کنید
تابعی باشد که به ازای هر
داشته باشیم
و
. ثابت کنید تابع
یک به یک است اگر و فقط اگر پوشا باشد.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر

amir.ekhlasi

New Member
ارسال ها
364
لایک ها
183
امتیاز
0
#2
پاسخ : تابع یک به یک و پوشا

این سؤال هم چون قشنگ است جوابش را میذارم.
در اول میتوانیم بدون از دست رفتن کلیت فرض کنیم
. در نتیجه به ازای هر عدد صحیح
. از آن بهتر به ازای هر چند جمله ای
با ضرایب صحیح و
،
.
فرض کنید
چند جمله ایی باشد که در
تجزیه ناپذیر باشد و در
ریشه داشته باشد. و فرض کنید
تمام ریشه های
در
باشد. اولا به راحتی میتوان دید که
وقتی
و
متفاوت باشند. (و با یک ضریب گویا به هم تبدیل نشوند.) همچنین
متناهی است و ثالثا طبق فرض مسئله هر
در یک
ای جا میگرد. پس با اینکار ما
را به مجموعه های متناهی افراز کرده ایم. از آن مهمتر میتوان دید که
. پس در نتیجه
روی هر
به صورت یک تابع درونی عمل میکند. از طرفی دیگر
در
یک به یک است اگر و فقط اگر در هر
یک به یک باشد. همچنین در
پوشا است اگر و فقط اگر در هر
پوشا باشد. اما چون هر
مجموعه ای متناهی است،
در این مجموعه یک به یک است اگر و فقط اگر پوشا باشد. پس
در
یک به یک است، اگر و فقط اگر پوشا باشد.
قشنگ بود. نه ؟:95::95:
 
بالا