جبر

assassin1

New Member
ارسال ها
80
لایک ها
18
امتیاز
0
#1
چند جمله ای در جه دوم p مفروض است.اگر 1-ضرایب ان صحیح باشند2-ریشه هایش هر دو طبیعی باشند3-جمع ریشه هایش عددی اول باشد4-معادله
به ازای kصحیح جواب داشته باشد.انگاه pرا بیابید.
 

MHDI1379

New Member
ارسال ها
2
لایک ها
0
امتیاز
0
#2
پاسخ : جبر

چند جمله ای در جه دوم p مفروض است.اگر 1-ضرایب ان صحیح باشند2-ریشه هایش هر دو طبیعی باشند3-جمع ریشه هایش عددی اول باشد4-معادله
به ازای kصحیح جواب داشته باشد.انگاه pرا بیابید.
P(x)=-18x^2-x+19
 

ScTbilt

New Member
ارسال ها
1
لایک ها
0
امتیاز
0
#3
پاسخ : جبر

سوال میگه ریشه ها طبیعی باشن از شما نیس
 
بالا