sh.a.z

New Member
ارسال ها
19
لایک ها
7
امتیاز
0
#1
[FONT=&quot]مثلثبرمودا-مثلث برمودا منطقه‌ای است وهم‌انگیز در شمال غربی اقيانوس اطلس ، که ادعامی‌شود صدها هواپیما و کشتی و همچنين بيش از هزار نفر به طور مرموزی در اين منطقه‌یوحشت ناپدید شده‌اند ، بدون اینکه حتی یک جسد یا قطعه پاره‌ای از یک هواپیما یاکشتی مفقود شده ، به جا مانده باشد[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]موقعیت جغرافیایی مثلث برمودا[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نقشهجغرافيايی مثلث برمودا مثلث برمودا[/FONT][FONT=&quot] (BermudaTriangle) [/FONT][FONT=&quot]بر روی بخشی از اقیانوس اطلس در سواحلجنوب شرقی آمریکا واقع است. رأس آن نزدیک برمودا و قسمت انحنای آن از سمت پایینفلوریدا گسترش یافته و از پورتوریکو گذشته ، به طرف جنوب و شرق منحرف شده و ازمیان دریای سارگاسو عبور کرده و دوباره به طرف برمودا برگشته است. طول جغرافیاییدر قسمت غرب مثلث برمودا [/FONT][FONT=&quot]۸۰[/FONT][FONT=&quot]درجه است. (بر روی خطی که شمال حقیقی و شمال مغناطیسی بر یکدیگر منطبق می‌گردند؛در این نقطه هیچ انحرافی در قطب‌نما محاسبه نمی‌شود[/FONT][FONT=&quot].)[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]وینسنت گادیس که مثلث برمودا را نامگذاری کرده ، آن را به صورت زیر توصیف می‌کند[/FONT][FONT=&quot] :[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]« [/FONT][FONT=&quot]یک خط از فلوریدا تا برمودا ، دیگری از برمودا تا پورتویکو می‌گذرد وسومین خط از میان باهاما به فلوریدا بر می‌گردد[/FONT][FONT=&quot]. »[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مثلثبرمودا نامش را در نتیجه ناپدید شدن [/FONT][FONT=&quot]۶[/FONT][FONT=&quot]هواپیمای نیروی دریایی ، همراه با تمام سرنشینانشان ، در پنجم دسامبر [/FONT][FONT=&quot]۱۹۴۵[/FONT][FONT=&quot] کسب کرد[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]۵[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]فروند از این هواپیماها به دنبالاجرای مأموریتی عادی و آموزشی ، در منطقه مثلث ، پرواز می‌کردند که با ارسالپیامهایی عجیبی درخواست کمک کردند. هواپیمای ششم برای انجام عملیات نجات به هوابرخاست ، اما هر شش هواپیما به طرز فوق‌العاده مشکوکی مفقود شدند[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]آخرینپیامهای مخابره شده‌ی آنها با برج مراقبت ، حاکی از وضعیت غیر عادی ، عدم رؤیتخشکی ، از کار افتادن قطب‌نماها یا چرخش سریع عقربه آنها و اطمینان نداشتن ازموقعیتشان بود. این در حالی بود که شرایط جوی برای پرواز مساعد بود و خلبانان ودیگر سرنشینان ، افرادی با تجربه و ورزیده بودند. با وجود مدت‌ها جستجو هیچ اثریاز قطعه شکسته ، لکه روغن ، آثاری از اجسام شناور ، خدمه یا تجمع مشکوکی از کوسه‌هادیده نشد. هیچ حادثه‌ای - چه قبل و چه بعد از آن[/FONT][FONT=&quot] - [/FONT][FONT=&quot]تا این حد حیرت‌آورتر از ناپدید شدندسته جمعی هواپیماهای مذکور نبوده است. در حوادثی مشابه در این منطقه قایق‌ها وکشتی‌هایی مفقود شده‌اند (قربانیان مثلث برمودا) ؛ در برخی موارد هم فقط خدمه وسرنشینان ناپدید گشته‌اند[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]منطقه وحشت[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]همهروزه هواپیماهای متعددی بر فراز مثلث برمودا پرواز می‌کنند. کشتی‌های بزرگ و کوچکدر آب‌های آن در حال ترددند و افراد زیادی برای بازدید به این منطقه مسافرت می‌کنند، بدون آنکه اتفاقی بیافتد. از طرف دیگر ، در دریاها و اقیانوس‌ها در سراسر دنیا ،کشتی‌ها و هواپیماهای زیادی مفقود شده و می‌شوند؛ پس چرا فقط مثلث برمودا از بقیهمناطق تفکیک شده است. علت این است که اولا هیچ امیدی برای یافتن حتی اثر و نشانه‌ایوجود ندارد ، ثانیا در هیچ منطقه دیگر چنین ناپدید شدن‌های بی دلیل ، بی‌شمار ونامعلومی روی نداده و به این خوبی ثبت نشده است[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مشاهدات و گزارشات[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot]در بیشتر اتفاقات مثلث برمودا ، اکثرهواپیماها در حالی ناپدید شده‌اند که تماس رادیویی خود را با ایستگاه‌های مبدأ ومقصدشان تا آخرین لحظه حفظ کرده‌اند و یا برخی دیگر در لحظات آخر پیامهای غیر عادیمخابره کرده‌اند ، که حاکی از عدم کنترل آنان بر روی دستگاه و ابزارها بوده است ویا چرخش عقربه‌های قطب‌نما به دور خود و تغییر رنگ آسمان اطراف به زردی و مه‌آلودی- آن هم در روز صاف و آفتابی - و یا تغییراتی غیر عادی در آب‌هايی که تا لحظاتیقبل آرام بوده‌اند (بدون بیان هیچ دلیل روشنی از چگونگی این وقایع[/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot]این پیامها رفته رفته ضعیف‌تر وغیرقابل تشخیص‌تر شده و یا سریعا قطع شده‌اند. دقیقا مثل این که چیزی ارتباطرادیویی را قطع کرده باشد و یا چنانچه اظهار عقیده شده ، در حال دور شدن و عقبرفتن از فضا و زمان بوده و دورتر و دورتر شده‌اند. در برخی موارد گزارشات حاکی ازآن بوده که نوری ناشناخته و غیر قابل تشریح رؤیت شده است. همچنین توده سیاه وتاریکی در سطح دریا ، که پس از مدتی ناپدید شده ، در جریان اتفاقات مزبور گزارششده است[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot]در مواردی هم گزارش شده که نقطه تاریکبزرگی در میان ستارگان در آسمان دیده شده که نوری متحرک از طرف زمین به آن قسمتوارد شده و سپس هر دو ناپدید شده‌اند. در تمام مدت دیده شدن تاریکی ، دستگاه‌ها وسایر ابزارهای قایق‌های ناظر از کار افتاده بودند ، که پس از رفع تاریکی آسمان ،دوباره شروع به کار کرده‌اند[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot]در یک مورد هم پیامی عجیب از یک کشتیباری ژاپنی بدین مضمون دریافت گردید : « خطری همانند یک خنجر هم اکنون به سرعت می‌آید... ما نمی‌توانیم فرار کنیم ... » ؛ در هر حال بدون اینکه مشخص شود خنجر چه بود ،کشتی ناپدید شد[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]علل واقعه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]یکیاز علت‌های کشف شده - که در مدل آزمایشگاهی به اثبات رسیده است - در مورد وقوعزلزله و خروج گازهایی از زمین می‌باشد ، که در هنگام عبور کشتی‌ها باعث فرو رفتنکشتی به اعماق آب می‌گردد؛ ولی در مورد هواپیماهایی که از آن محل عبور کردند وناپدید شدند خروج همین گازها از آب به سمت بالا باعث پایین کشیده شدن هواپیماها بهسمت آب می‌شود که در صورت عدم کنترل ، هواپیما به داخل آب سقوط می‌کند ، ولی درمدل آزمایشی آن ، این مسأله در صورتی قابل حل است که هواپیما به این محل آشنا بودهو توانایی گرفتن دوباره ارتفاع را در صورت کم شدن ناگهانی آن داشته باشد. همچنیندر مورد پیدا نشدن اجساد هواپیماها یا کشتی‌ها می‌توان گفت تعدادی از موارد ناپدیدشده در اعماق دریا کشف شده است ، که نمونه‌های کشفی با نمونه‌های غرق شده کاملاتطبیق دارد[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]۱[/FONT][FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]علل فرضی طبیعی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]جزرو مد ناگهانی دریا در نتیجه زلزله در اعماق دریا ، وزش بادهای مخرب و اختلالات جوی، گوی‌های آتشفشان که موجب انفجار هواپیماها می‌شود ، گرفتار آمدن در جاذبه یکگرداب یا گردباد که باعث سقوط و انهدام هواپیماها یا انحراف مسیر کشتی‌ها و مفقودشدن آنها در آب می‌شود ، قرار گرفتن تحت تأثیر نیرویی مغناطیسی و اختلالات امواجالکترومغناطیسی (ولی این دلایل توجیه قابل قبولی برای ناپدید شدن هواپیماها و کشتی‌هایمتعدد در یک منطقه نیست[/FONT][FONT=&quot].)[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]۲[/FONT][FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]علل فرضی غیر طبیعی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]دستگیریو ربوده شدن به وسیله زیردریایی یا بشقاب پرنده‌هایی متعلق به کراتی دیگر که برایتحقیق درباره حیات و زندگی باستان و حال ما انسان‌ها به کره زمین آمده‌اند[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]یکیاز عجیب‌ترین پیشنهادات در این مورد به وسیله ادگار کایس (پیشگو و روانکاو و حکیمدر دهه پنجم قرن بیست) ارائه شده است. به عقیده وی قرن‌ها قبل از کشف اشعه لیزر ،بومیان سواحل اقیانوس اطلس از کریستال به عنوان یک منبع انرژی و قدرت استفاده می‌کردند.به نظر کاین نوعی نیروی شیطانی القا شده از سوی آنها ، در عمق یک مایلی در قسمتغرب اندروس غرق شده که هنوز در برخی مواقع باعث از کار انداختن ابزار و وسایلالکتریکی کشتی‌ها ، هواپیماها و در نهایت نابودی آن‌ها می‌گردد[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نظریه و توضیحات کوشچه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]لارنسدیوید کوشچه - محقق دانشگاه ایالت آریزونا[/FONT][FONT=&quot] - [/FONT][FONT=&quot]در سال [/FONT][FONT=&quot]۱۹۷۵[/FONT][FONT=&quot] با انتشار کتابی به نام « اسرار مثلث برمودا برملا شد » اولیننظریه مخالف در این زمینه را منتشر نمود. تحقیقات وی در این کتاب شماری از اطلاعاتنادرست و ناسازگار در مقاله بلیتزر را برملا نمود. وی در این کتاب به وجودناسازگاری‌های زیادی در گزارشات بلیتزر اشاره نمود و گفته‌های وی از زبان شاهدانعینی ، افراد زنده مانده در حوادث و همچنین تمامی انسانهای درگیر را نادرست و غیرواقعی بیان نمود. وی بیان نمود که بسیاری از اطلاعات مهم در مقاله بلیتزر از قلمافتاده است و به هیچ وجه کاملا بررسی نشده است. به عنوان مثال در داستان بلیتزر درمورد مفقود شدن قایق معروفی که قصد داشت دور دنیا حرکت کند و سرنشین آن دونالدکروهرست ، بلیتزر به اسرار آمیز بودن این داستان اشاره نموده است ، در حالی کهشواهد روشنی در مورد دلایل مفقود شدن وی در دسترس است و یا همچنین در مورد کشتیحمل زغال‌سنگ - که بلیتزر آن را این طور بیان نمود : کشتی مزبور سه روز پس از ترکبندری در اقیانوس اطلس مفقود شده و دیگر هیچ ردپایی از آن یافت نشد - مى‌گوید کهدر گزارشات واقعی ، یک کشتی با همین نام از بندری در اقیانوس آرام حرکت نموده است.همچنین کوشچه معتقد بود که درصد زیادی از حوادثی که به نام اسرار مثلث برمودا یادشده ، کاملا خارج از منطقه مثلث برمودا اتفاق افتاده است و در اغلب موارد راهاثبات این مدعا بسیار ساده بوده است. وی با جستجو در مقالات چاپ شده در روزنامه‌هایوقت و همچنین اطلاع از وضع هوای گزارش شده در آن روز توانست وجود مغایرات درداستان‌های بیان شده در مورد اسرار مثلث برمودا را برملا سازد[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نتیجه گیری‌های کوشچه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot]شمار کشتی‌ها و هواپیماهای مفقود شدهدر این گزارشات در مقایسه با شمار کشتی‌ها و هواپیماهای مفقود شده در دیگر مناطقاقیانوس ، به هیچ وجه زیادتر نبوده است[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot]طوفان‌های استوایی و گرمسیری بسیاریدر این مناطق گزارش شده است و شمار گمشدگان در این گزارشات با توجه به تعداد اینطوفان‌ها نامتناسب ، عجیب یا اسرار آمیز نمی‌باشد. (بلیتزر و نویسندگان دیگر درمقالات خود اشاره‌ای به این واقعیت ننموده‌اند[/FONT][FONT=&quot].)[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot]اعداد و ارقام بیان شده در اینگزارشات و تحقیقات آشفته اغراق آمیز است. کشتی‌ها و قایق‌هایی مفقود گزارش می‌گردندکه بالاخره به بندرها بازگشته بودند - البتــه با اندكی تأخیـــر - و این موضوعگزارش نشده است[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot]برخی از این گزارشات در مورد مفقودیندر واقع هیچگاه اتفاق نیفتاده‌اند؛ به طور مثال حادثه‌ای با عنوان سقوط هواپیماگزارش شده که مدعاست هواپیمایی مسافربری ، در سال [/FONT][FONT=&quot]۱۹۳۷[/FONT][FONT=&quot] از بندر دیتونا در فلوریدا در مقابل چشم صدها شاهد عینی پروازنموده و در مثلث برمودا سقوط کرده است ، در حالی که در روزنامه‌هاى محلی آن زمان ،هیچ نوشته‌ای در اثبات این مدعا یافت نمی‌شود[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نتیجه گیری کلی کوشچه در مورد افسانه مثلث برمودا[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]افسانه‌هاو داستان‌هایی که به عنوان اسرار مثلث برمودا وجود دارد ، توسط نویسندگانی منتشرشده که عمدا یا سهوا با داشتن تصورات نادرست ، دلایل و مستندات ناقص و یا همچنینبا پیروی از احساسات نادرست ، سعی در نوشتن آن‌ها نموده‌اند و این مقالات جعلی وتصنعی می‌باشند[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مدلینرسبورتگارف - دانشمند و محقق ایتالیایی قرن بیستم - نیز در مورد بروز حوادث غیرعادی و خارق‌العاده در این منظقه ، پس از تحقیقات زیاد به این نتیجه رسیده است کهاغلب حوادث یاد شده در این منطقه تنها اغراق آمیز نشان دادن برخی حوادث عادی بوده‌ست؛ برای مثال کشتی فرانسوی[/FONT][FONT=&quot] BHG3566[/FONT][FONT=&quot] ، که در سال [/FONT][FONT=&quot]۱۹۷۷[/FONT][FONT=&quot] در این منطقه ناپدید شد ، دو روز بعددر بندر ریجسرا دیده شد و شواهد به مدت کوتاهى از گم شدن این کشتی حکایت می‌کرد ،در حالی که هنوز هم برخی نویسندگان از این حادثه با نام کشتی وحشت یاد می‌کنند وبر این باورند که این کشتی در منطقه مثلث برمودا از بین رفته است و در تسخیر ارواحمی‌باشد[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]گذشته و آینده برمودا[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بهنظر می‌رسد که این منطقه طی زمان‌های متمادی گذشته نیز در افسانه‌ها به منزلهمکانی ترسناک وجود داشته و حتی خیلی قبل از تاریخ کشف آن و بعد از آن تاریخ تاصدها سال با عناوین [/FONT][FONT=&quot]« [/FONT][FONT=&quot]دریایی از مقبره‌ها » ،« مثلث شیطان » ، « مثلث مرگ » ، « دریای بدبختی » ، « گورستان آتلانتیک[/FONT][FONT=&quot] »[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نامیده می‌شده است[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]شومیو بدشگونی مثلث برمودا حتی در عصر فضا نیز باعث تعجب انسان‌هایی چون کریستف کلمب وفضانوردان آپولو 13 - که یکی کاشف در زمین و دیگری در فضاست - شده است[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]اینکهچرا وقایع عجیب این منطقه گزارش نمی‌شود شاید به دلیل ایجاد رعب و وحشت عمومی باشد، و شاید هم به خاطر معلوم نبودن دلیل اصلی این وقایع ، اتفاقات مربوطه بازتاب نمی‌یابد.البته در اغلب گزارشات ارائه شده سانسورهایی وجود دارد که اصل وقایع را سرپوشیدهنگه می‌دارد[/FONT]
منبع: بیتوته
 
بالا