سلام کسی اینجا هست بتونه مشتق این توابع رو حساب کنه؟

بالا