سوالات هندسی و ریاضی ساده ولی جذاب!

QQQQQ

New Member
ارسال ها
1
لایک ها
0
امتیاز
0
#1
1) چند تا چند ضلعی منتظم درون هشت ضلعی منتظم زیر می توان رسم کرد که همه ی راس های هر یک از آن ها روی راس های هشت ضلعی منتظم زیر باشد؟( عکس هشت ضلعی پیوست شده است)
2) به شکل هایی که از به همه چسباندن یک یا چند ضلع مربع های واحد به یکدیگر ساخته می شوند، چند خانه ای می گویند. برای مثال سه شکل زیر چند خانه ای هستند
الف) همه ی 4 خانه ای های غیر همنهشت را رسم کنید
ب) کدام یک از 4 خانه ها مرکز تقارن دارند؟ کدام یک محور تقارن دارند؟
 
بالا