سوال از مکانیک

hosseinkaku

New Member
ارسال ها
44
لایک ها
50
امتیاز
0
#1
یک ذره به جرم m مقید است روی مسیری با معادله ی y=4ax^2حرکت کند وقتی مولفهی x آن x0 است زمانی که به مبدا می رسد را بیابید(در شتاب g)
 
آخرین ویرایش توسط مدیر
ارسال ها
103
لایک ها
93
امتیاز
0
#2
پاسخ : سوال از مکانیک

البته جرم m تاثیر ندارد شما باید yاولیه را برابر 4ax قرار داده و سپس با استفاده از فرمول شتاب ثابت t=x(8ag)^.5 به دست می اید
 
آخرین ویرایش توسط مدیر

hosseinkaku

New Member
ارسال ها
44
لایک ها
50
امتیاز
0
#3
پاسخ : سوال از مکانیک

این راه حل قطعا غلطه!
زیرا این که جسم مقید به حرکت در چننین مسیری یعنی بک نیروی سطح هم به آن وارد می شود پس روابط شتاب ثابت به درد این مسیله نمی خوره
 
ارسال ها
16
لایک ها
7
امتیاز
0
#4
پاسخ : سوال از مکانیک

اگر
رو زاویه بین مسیر حرکت وخط قائم بگیریم شتاب در راستای x می شود
,واز آنجاکه
,وبا استفاده از روابط مثلثاتی می توان
را بر حسب x بدست آورد وبه معادله دیف
رسید وبا ضرب آن در
آن را به مرحله انتگرال گیری رساند.یعنی
وپس از حل انتگرال به معادله ی بین
وبا گرفتن
وانتگرال گیری دوباره به معادله ی بین x,t رسید وبا جای گذاری به جواب رسید.
 
ارسال ها
10
لایک ها
0
امتیاز
0
#5
پاسخ : سوال از مکانیک

اگر فرض شود اصطکاک وجود ندارد و حرکت در صفحه قائم اتفاق می افتد می توان با استفاده از معادله انرژی سرعت را در پایینترین نقطه بدست آورد. بنابراین

اگر معادله پایستگی انرژی میان نقطه در x0 و نقطه پایین در مبدا نوشته شودسرعت به راحتی بدست می آید. البته این فرض هم باید صورت گیرد که سرعت در نقطه ی x0 برابر صفر است.
 
بالا