سوال های سخت دینامیک

silent hell

New Member
ارسال ها
294
لایک ها
41
امتیاز
0
#1
دو جسم به بار های مثبت 3 و منفی 1 را رها میکنیم قبل رها شدن در فاصله ی r هستند پس از برخورد جابجایی 2 بار مثبت چند برابر rاست
 
بالا