سوال چالش برانگیز از ترکیب عدسی های های همگرا و واگرا!

ارسال ها
58
لایک ها
29
امتیاز
0
#1
سلام.فرض کنید n تا عدسی همگرا به فاصله کانونی f1,f2,...,fn داریم وبین آن ها به فاصله d1,d2,d3 ,... ,dn ان تاعدسی واگرا به فواصل کانونی یF1,F2,...Fn داریم و جسمی را به فاصله ی D از اولین عدسی همگرا قرار می دهیم.فاصله جسم تا تصویر تشکیل شده را بدست آورید؟.از شعاع انحنای عدسی ها صرف نظر کنید...
 
ارسال ها
202
لایک ها
314
امتیاز
0
#2
پاسخ : سوال چالش برانگیز از ترکیب عدسی های های همگرا و واگرا!

اطلاعات سوال ناقصه . یعنی باید موقعیت عدسی های همگرا نسبت به هم و واگرا نسبت به اونا رو هم بدونیم .
 
ارسال ها
58
لایک ها
29
امتیاز
0
#3
پاسخ : سوال چالش برانگیز از ترکیب عدسی های های همگرا و واگرا!

خب فرض کنید n تا عدسی واگرا و n تا عدسی همگرا داریم که دوبدو با هم به فاصله ی d از هم هستند(یعنی همگرا ،واگرا،همگرا،واگرا ....) (فاصله کانونی هم واسه همگراFو برای واگرا f )جسم رو از اولین عدسی سمت چپ که همگرا است قرار می دهیم.فاصله تصویر از جسم.....؟؟
 
بالا