سوال چند جمله ای

math-sina

New Member
ارسال ها
155
لایک ها
52
امتیاز
0
#1
فرض کنید
چند جمله ای هایی با ضرایب صحیح هستند و می دانیم
در
تحویل ناپذیر است. اگر
ثابت کنید درجه ی
از درجه ی
کمتر نیست. (فرض کنید
غیر ثابت باشد)
 
بالا