قضاوت دیگران مهم نیست!

omid-z

New Member
ارسال ها
281
لایک ها
319
امتیاز
0
#1
اگر مهربان باشيد، آدمها شما را به خود شيرينی متهم می کنند! اما شما همچنان مهربان بمانيد.

ü اگر با ديگران رو راست باشيد. ديگران شما را فریب خواهند داد! با این وجود چون آب زلال و صادق بمانید.

ü اگر شما برای زندگی بهتر تلاش کنيد، ديگران برچسب حرص و طمع به شما خواهند زد .اما شما سخت کوشانه به جلو رويد.
ü اگر اميد به ديگران ارزانی داريد شما را خوش خيال می پندارند . اما شما چون فانوس به شب های تار بي اميدی بتابيد .
ü اگر به شادی و آرامی برسید، دیگران حسادت می کنند! با این وجود شادمانی کنيد. و شادي هايتان را تقسيم کنيد.
ü خوبی های امروزتان را فردا فراموش می کنند! . اما شما همچنان خوب بمانيد و خوبی کنيد
üوقتی شما چشمان خود را به اشتباه و ضعف ديگران می بنديد ديگران ممکن است شما را ساده لوح بپندارند! اما همچنان از کنار اشتباه ديگران بگذريد.
üسنجش های ديگران و قضاوتهای آنان مهم نیست! تنها داوری و قضاوت خداخداوندی که همه چيز را می بيند و می شنود ، و همه به سوی او بازخواهيم گشت.

 
بالا