مشاوره تبلیغات

ارسال ها
127
لایک ها
3
امتیاز
0
#1
مشاوره تبلیغات شامل یک فرآیند علمی است که از تحقیقات و پژوهش آغاز شده و پس از طی مراحل تحلیلی به ارائه راهکار منجر می شود. یک مشاوره موثر تبلیغات وظیفه شفاف کردن ذهن سازمان را با توجه به داده های آماری، تحلیل های علمی و مشاهدات عینی و تجربی بر عهده دارد.
در جامعه ی امروزی تبلیغات جزء لاینفک اقتصاد و فروش به حساب می آید، جلوه‌ی نمایان این امر در هنر گرافیک و تبلیغات آشکار می شود که رابطه ای بین اقتصاد و وسایل مورد نیاز مردم و هنری که این اطلاعات را به مردم می رساند به وجود آورده است.
بنابراین جهت دست یابی به بالاترین میزان بهره وری در هر فعالیت تبلیغاتی نیازمند یک برنامه جامع،کامل و مفید تبلیغاتی هستیم. مهم نیست که برای یک برنامه تبلیغاتی چه میزان بودجه در اختیار دارید، مهم این است که با کمترین بودجه بتوانیم بهترین اثرگذاری را در ذهن مخاطبان مورد نظر ایجاد کنیم.


فازهای اصلی تدوین یک برنامه تبلیغاتی :
. تحقیق و پژوهش و ارزیابی اثربخشی تبلیغات سازمان (گذشته ، حال ، آینده)
. رصد فعالیت های تبلیغی رقبا و پیش بینی و تدوین استراتژی مبارزه تبلیغاتی
. تحلیل بودجه
. شناخت مخاطب
. انتخاب رسانه
. طراحی پیام و محتوای تبلیغاتی
. تولید و اجرای تبلیغات
. آنالیز بازخورد تبلیغات


منبع : هدایای تبلیغاتی
 
بالا