معرفی رشته ی فیزیک

ارسال ها
82
لایک ها
494
امتیاز
0
#1
معرفي رشته‌ي فيزيک :

همان‌طور که مي‌دانيم، هر چيزي که در اطراف خويش مي‌بينيم به طريقي به فيزيک ربط پيدا مي‌کند. هم‌چنين پاسخ به بسياري از سوالهايي را که هميشه ذهن بشر به آن مشغول بوده است، به وسيله‌ي علم فيزيک مي‌توان داد. مثل اين که دنيا چگونه بوجود آمده است؟ از چه تشکيل شده و کوچکترين جزء آن چيست؟ در کل مي‌توان گفت که جهان در بزرگترين مقياس تا ريزترين مقياس در ارتباط با علم فيزيک مي‌باشد. به بيان ديگر علم فيزيک علم زندگي است.

اما آنچه در رشته‌ي فيزيک در حد ليسانس آموزش داده مي شود، عبارت است از فيزيک دبيرستاني به اضافه‌ي فيزيک قرن بيستم. از سوي ديگر مي‌توان گفت که فيزيک در حد ليسانس مفاهيم فيزيک دبيرستاني را عميق تر کرده و طرز برخورد با مسائل فيزيکي را آموزش مي دهد. اين رشته در دوره کارشناسي داراي 6 گرايش اتمي ـ مولکولي، هسته‌اي، حالت جامد، هواشناسي، اختر فيزيک و دبيري است که تعداد واحدهاي تخصصي هريک از اين گرايش ها در دوره کارشناسي بسيار محدود است و به همين دليل گرايش هاي فوق در اين دوره تفاوت محسوسي با يک‌ديگر ندارند. حال هر يک از گرايش‌ها را به اختصار و فيزيک هسته‌اي را به دليل اين‌که رشته‌ي تحصيلي خودم در مقطع کارشناسي است، بيش‌تر توضيح مي‌دهم:


1- اتمي و مولکولي :

فيزيک اتمي به بررسي نقل و انتقال الکترون هاي اطراف هسته مي پردازد و خواص آنها را مورد بررسي قرار مي دهد؛ يعني ما در فيزيک اتمي کاري به اين نداريم که هسته از چه تشکيل شده است بلکه هسته براي ما مرکزي با بار مثبت است و بيشتر توجه ما جلب الکترون هاي اطراف هسته مي شود.
اشتغال در آزمايشگاه هاي تحقيقاتي ليزر و پلاسما – مخابرات – تدريس دروس فيزيک دبيرستان و پيش دانشگاهي


2- حالت جامد:

گرايش حالت جامد مربوط به سيستم هاي بس ذره اي مخصوصاً جامدات است. ابتدايي ترين کار در اين گرايش بررسي بلورهاي جامدات و خواص اپتيکي، مکانيکي، الکتريکي و صوتي امواجي است که در آن منتشر مي شود. اين بررسي منجر به پديده هاي مختلفي مثل ابر رسانايي، نيمه رسانايي يا پخش و انتقال گرما مي گردد.

اشتغال در مخابرات و يا مراکز تعمير قطعات و دستگاه هاي الکترونيکي که در زمينه رسانا، نيمه رسانا و ابررسانا کار مي کنند- تدريس دروس فيزيک در مقطع دبيرستان و پيش دانشگاهي


3- هسته اي :

در فيزيک هسته اي، خود هسته، مورد مطالعه قرار مي گيرد؛ يعني متخصصان و دانشمندان بررسي مي کنند که هسته از چه تشکيل شده و چه نيروهايي بين اجزاي هسته حکمفرما است و در نتيجه واکنش هاي انجام شده، چقدر انرژي آزاد مي گردد؟ فيزيک هسته‌اي در زمان ما بسيار پيشرفت کرده است، اين رشته ذاتا يک رشته‌ي تجربيست و بيش‌تر روابط آن به صورت تجربي و در آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي به دست مي‌آيند. بيش‌تر دانشجويان اين گرايش در مقطع کارشناسي ارشد يک پايان‌نامه تجربي را مي‌گذارنند. براي مثال بررسي ميزان دز دريافتي براي مواد مختلف و يا بررسي ميزان راديواکيويته خاک يک منطقه، شبيه‌سازي حفاظهاي مختلف براي محافظت در برابر پرتوها، کاليبره کردن دستگاه‌هاي فيزيک هسته‌اي، پرتو درماني و تاثير اشعه‌ها بر روي بدن انسان و کاربردهاي آن در درمان بيماري‌ها.

غير از نيروگاه‌هاي هسته‌اي، اين گرايش فيزيک بازار کار گسترده‌اي دارد. براي مثال سازمان انرژي اتمي و دانشگاه‌هايي که داراي رشته فيزيک هسته‌اي و پزشکي هسته‌اي هستند و يا بيمارستان‌هايي که داراي بخش تحقيقاتي هستند، پتانسيل جذب نيرو در اين زمينه را دارند.
هم‌چنين مراکر صرفا تحقيقاتي نيز از جمله بازارهاي کار اين رشته هستند. مثلا مرکز علوم تحقيقات دانشگاه آزاد واحد تهران، مراکز تحقيقاتي وزارت دفاع (صنايع دفاعي)، راکتور تحقيقاتي دانشگاه تهران که از آن براي تحقيقات و توليد راديو داروها استفاده مي‌شود. چون در حال حاضر بازار داغي در ايران و جهان دارد، مي‌توانيد در يک بخش خوب تحقيقاتي مشغول به کار شويد.

هم‌چنين کارخانجات و يا شرکت‌هاي داروسازي که در زمينه‌ي راديو داروها کار مي‌کنند و يا شرکت‌هايي که در زمينه‌ي واردات و پشتيباني تجهيزات پزشکي هسته‌اي فعاليت مي‌کنند نيز به کارشناس فيزيک هسته‌اي به عنوان کارشناس خريد و يا تجهيزات و يا ارزيابي علمي و يا کاليبراسيون دستگاه‌ها نياز داشته باشند.

4- فيزيک دبيري:
تدريس دروس فيزيک در مقطع دبيرستان و پيش دانشگاهي

5-هواشناسي:
دو گرايش نجوم و هواشناسي بسيار محدودتر از سه گرايش اتمي – مولکولي، هسته‌اي و حالت جامد ارائه مي‌شود، در اين گرايش اطلاعات پايه‌اي و متنوعي درباره‌ي انواع پديده‌هاي جوي و برخورد علمي با آن‌ها ارائه مي‌شود و هم‌چنين با مطالعه‌ي
ديناميک وضعيت هوا مي‌توان بررسي کرد که شرايط هوا چگونه تغيير کرده و چه پارامترهايي براي ايجاد اين تغيير لازم است؟

6-اخترفيزيک:
سه بخش اصلي آن نجوم رصدي اختر شناسي و کيهان شناسي.
نجوم رصدي:رصد و ثبت پديده اي مختلف نجومي

اختر شناسي :بررسي وضعيت ستارگان و تعيين مرحله ي قرارگيري آن ها

کيهان شناسي :چگونگي ايجاد و تشکيل ساختارهاي کهکشاني مانند خوشه و ابر خوشه ها

معصومه عليزاده-کارشناسي ارشد فيزيک هسته‌اي-دانشگاه اميرکبير
 
بالا