معرفی کتابخانه ها ی مشهد

B.mikaniki

New Member
ارسال ها
275
لایک ها
567
امتیاز
0
#1
لیست تعدادی از کتابخانه های عمومی مشهد
[TABLE]
[TR]
[TD="width: 47, align: left"]
ردیف
[/TD]
[TD="width: 142, align: left"]
نام کتابخانه
[/TD]
[TD="width: 397, align: left"]
آدرس
[/TD]
[TD="width: 151, align: left"]
تلفن
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 47, align: left"]
1
[/TD]
[TD="width: 142, align: left"]
شهید باهنر
[/TD]
[TD="width: 397, align: left"]بلوار امامت - داخل پارک ملت - مجتمع فرهنگی امام رضا ( ع )
[/TD]
[TD="width: 151, align: left"]
6043383
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 47, align: left"]
2
[/TD]
[TD="width: 142, align: right"]تخصصی دفاع مقدس
[/TD]
[TD="width: 397, align: right"]بلوار امامت - اخل پارک ملت - مجتمع فرهنگی امام رضا ( ع )[/TD]
[TD="width: 151, align: left"]
6091814
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 47, align: center"]
3
[/TD]
[TD="width: 142, align: center"]
رضوی
[/TD]
[TD="width: 397, align: right"]رضاشهر - پیروزی 6 - طبقه فوقانی مسجد رضوی[/TD]
[TD="width: 151, align: center"]8780009[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 47, align: left"]
4
[/TD]
[TD="width: 142, align: left"]
کتابخانه پیغمبر ( ص )
[/TD]
[TD="width: 397, align: left"]
بلوار پیروزی - میدان سلمان فارسی
[/TD]
[TD="width: 151, align: center"]8794842[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 47, align: left"]
5
[/TD]
[TD="width: 142, align: left"]
مسجدالرضا
[/TD]
[TD="width: 397, align: right"]احمدآباد - خیابان رضا - رضا 36[/TD]
[TD="width: 151, align: center"]8445932[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 47, align: right"]
6
[/TD]
[TD="width: 142, align: right"]رسالت پنج تن[/TD]
[TD="width: 397, align: right"]کوهسنگی - خیابان دکتر بهشتی 40 - رودکی 20 - مسجد پنج تن[/TD]
[TD="width: 151, align: left"]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 47, align: left"]
7
[/TD]
[TD="width: 142, align: left"]
امام سجاد
[/TD]
[TD="width: 397, align: left"]
انتهای بلوار سجاد - مسجد حضرت سجاد
[/TD]
[TD="width: 151, align: left"]
6097737
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 47, align: right"]
8
[/TD]
[TD="width: 142, align: right"]
هجرت
[/TD]
[TD="width: 397, align: center"]
بلوار سجاد-خیابان بیستون-بیستون 4
[/TD]
[TD="width: 151, align: center"]7630094
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 47, align: left"]
9
[/TD]
[TD="width: 142, align: left"]
شهید مطهری
[/TD]
[TD="width: 397, align: left"]
کوی سیدی-خیابان خلج- بوستان شادی
[/TD]
[TD="width: 151, align: left"]
3851832
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 47, align: left"]
10
[/TD]
[TD="width: 142, align: left"]
جواد الائمه
[/TD]
[TD="width: 397, align: left"]
بلوار وکیل آباد - هاشمیه 31 - طبقه زیرزمین مسجد جواد الائمه
[/TD]
[TD="width: 151, align: left"]
8823638
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 47, align: left"]
11
[/TD]
[TD="width: 142, align: left"]
شهید مدرس
[/TD]
[TD="width: 397, align: left"]
بلوار شهید مدرس-نبش مدرس 3- مجتمع فرهنگی مدرس
[/TD]
[TD="width: 151, align: left"]
2229895
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 47, align: left"]
12
[/TD]
[TD="width: 142, align: left"]
بهزیستن
[/TD]
[TD="width: 397, align: right"]حاشیه بلوار وکیل آباد - بعد از وکیل آباد 25 - پلاک 559[/TD]
[TD="width: 151, align: left"]
6016658
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 47, align: right"]
13
[/TD]
[TD="width: 142, align: right"]شهید نواب صفوی
[/TD]
[TD="width: 397, align: left"]
بلوار مصلی - نبش مصلی 3 - پارک مصلی
[/TD]
[TD="align: left"]
3657584
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 47, align: left"]
14
[/TD]
[TD="width: 142, align: left"]
شهید هاشمی نژاد
[/TD]
[TD="width: 397, align: left"]
30متری طلاب-خیابان وحید-بین میلان 6و8مجتمع شهید هاشمی نژاد
[/TD]
[TD="align: left"]
2701019
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 47, align: right"]
15
[/TD]
[TD="width: 142, align: right"]کتابخانه عمومی شهدا
[/TD]
[TD="width: 397, align: right"]میدان شهدا - ابتدای خیابان شیرازی - مسجد حوض لقمان
[/TD]
[TD="width: 151, align: left"]
2217753
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 47, align: left"]
16
[/TD]
[TD="width: 142, align: left"]
دکتر شریعتی
[/TD]
[TD="width: 397, align: left"]
خیابان امام خمینی - جنب اداره کل آموزش و پرورش
[/TD]
[TD="width: 151, align: left"]
2224640
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 47, align: left"]
17
[/TD]
[TD="width: 142, align: left"]
باقرالعلوم
[/TD]
[TD="width: 397, align: left"]
بلواردکتر حسابی-اول راه آهن – مجتمع فرهنگی امام محمد باقر (ع)
[/TD]
[TD="width: 151, align: left"]
6232033
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 47, align: left"]
18
[/TD]
[TD="width: 142, align: left"]
سیدالشهدا
[/TD]
[TD="width: 397, align: left"]
بلوار امام رضا- امام رضا46-مسجد سید الشهدا
[/TD]
[TD="width: 151, align: left"]
8547690
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 47, align: left"]
19
[/TD]
[TD="width: 142, align: left"]
مسجد زینبیه
[/TD]
[TD="width: 397, align: left"]
خیابان مطهری شمالی - مطهری شمالی 2
[/TD]
[TD="width: 151, align: left"]
7247114
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 47, align: left"]
20
[/TD]
[TD="width: 142, align: left"]
رسالت پنج تن
[/TD]
[TD="width: 397, align: left"]
کوهسنگی –خیابان دکتر بهشتی 40-رودکی 20-مسجد پنج تن
[/TD]
[TD="width: 151, align: left"]
8415647
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 47, align: left"]
21
[/TD]
[TD="width: 142, align: left"]
امام صادق
[/TD]
[TD="width: 397, align: left"]
خیابان دانشگاه - مقابل خیابان اسرار
[/TD]
[TD="width: 151, align: left"]
2222423
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 47, align: left"]
22
[/TD]
[TD="width: 142, align: left"]
طبرسی
[/TD]
[TD="width: 397, align: left"]
قاسم آباد - بلوار شهید فلاحی - انتهای بلوار فاطمیه
[/TD]
[TD="width: 151, align: left"]
5219930
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 47, align: left"]
23
[/TD]
[TD="width: 142, align: left"]
مدرسه علمیه نرجس(ویژه خواهران)
[/TD]
[TD="width: 397, align: left"]
دانش غربی – مدرسه علمیه نرجس
[/TD]
[TD="width: 151, align: left"]
8544677
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 47, align: left"]
24
[/TD]
[TD="width: 142, align: left"]
شهید حسین فهمیده
[/TD]
[TD="width: 397, align: left"]
خیابان سیدی-صبای62-مسجد سیدالشهدا
[/TD]
[TD="width: 151, align: left"]
3814466
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 47, align: center"]
25
[/TD]
[TD="width: 142, align: center"]
امامین همامین
[/TD]
[TD="width: 397, align: center"]
خیابان آزادی 8
[/TD]
[TD="width: 151, align: center"]2241452
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 47, align: left"]
26
[/TD]
[TD="width: 142, align: left"]
حضرت ابوالفضل(ع)
[/TD]
[TD="width: 397, align: left"]
قاسم آباد- بلوار شاهد –شاهد 57-مسجد ابوالفضل
[/TD]
[TD="width: 151, align: left"]
6611865
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 47, align: left"]
27
[/TD]
[TD="width: 142, align: left"]
شهید ربانی
[/TD]
[TD="width: 397, align: left"]
بلوار شهید صادقی- روبروی روزنامه خراسان – مسجد المنتظر
[/TD]
[TD="width: 151, align: left"]
7265017
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 47, align: left"]
28
[/TD]
[TD="width: 142, align: left"]
مهر
[/TD]
[TD="width: 397, align: left"]
بلوار توس- توس 57- سه راه دانش – پلاک 75- مجتمع فرهنگی مهر
[/TD]
[TD="width: 151, align: left"]
6663952
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]


سلام دوستان کنکوری
با توجه به شروع مطالعات کنکور و دغدغه همه بچه ها برای پیدا کردن یک مکان مناسب واسه درس خوندن ، این مطلب رو برای شما انتخاب کردم البته لازم به ذکره که با توجه به تغییر شماره ها از همین دیروز در مشهد به اول همه شماره ها عدد 3 اضافه شده و کد مشهد هم به 051 تغییر یافت
موفق و شاد و پیروز باشید


منبع:معرفی کتابخانه های استان
 

bh2ao

Well-Known Member
ارسال ها
1,549
لایک ها
2,014
امتیاز
113
#2
پاسخ : معرفی کتابخانه ها ی مشهد

هه.. كلِ شهر ما يه كتاب خونه عمومي بيشتر نداره كه اونم پره فقط از فرهنگ لغت دهخدا و رمان هاي ده قرن پيش :|
به كنار اين حرفا ، جاي همه چيز هست الا يه مكان اروم برا "درس" :|
 

B.mikaniki

New Member
ارسال ها
275
لایک ها
567
امتیاز
0
#3
پاسخ : معرفی کتابخانه ها ی مشهد

هه.. كلِ شهر ما يه كتاب خونه عمومي بيشتر نداره كه اونم پره فقط از فرهنگ لغت دهخدا و رمان هاي ده قرن پيش :|
به كنار اين حرفا ، جاي همه چيز هست الا يه مكان اروم برا "درس" :|
تعدد مکان مهم نیست ما دانش اموزی داشتیم تو بالکن خونشون تو برفا درس خونده و رتبه برتر شده و اتفاقااون کار بزرگی انجام داد ورحتما هم اون موفق تر خواهد بود :)
 

RaHa 97

New Member
ارسال ها
189
لایک ها
178
امتیاز
0
#4
پاسخ : معرفی کتابخانه ها ی مشهد

ممنون بابت آدرسا.کتابخونه شهید باهنر خیلی خوبه واقعا
 

bh2ao

Well-Known Member
ارسال ها
1,549
لایک ها
2,014
امتیاز
113
#5
پاسخ : معرفی کتابخانه ها ی مشهد

تعدد مکان مهم نیست ما دانش اموزی داشتیم تو بالکن خونشون تو برفا درس خونده و رتبه برتر شده و اتفاقااون کار بزرگی انجام داد ورحتما هم اون موفق تر خواهد بود :)
نه بحث سرِ نتونستن و اينا نيست ..!
ببينيد با وجود اينكه افراد مي تونم بدون هيچ كدوم از اين شرايط درس بخونن و به جايي كه واقعا لايق ش هستن برسن ، چرا هميشه در تلاشن برا اينكه يه كتابخونه خوب بزنن ، كتاباي تست ، اموزشي و غيره براي تمرين بيشتر بچه ها يا حتي استاداي مختلف و دركل دنبال اين هستن كه امكانات بيشتري رو دراختيار افراد بذارن براي تحصيل ؟ نه واقعا چرا ؟
مي دونين چرا ؟ چون همين امكانات بيشتر فرايند يادگيري رو تسهيل مي كنه ، شرايط درس خوندن رو بهتر و راحتتر مي كنه و به تبع بازده رو مي بره بالا نتيجه خيلي بهتر از زماني ميشه كه بدون اين امكانات بخواين اين مراحل درس و تحصيل رو طي كنين !

دقيقا همين مطلبي كه گفتم رو به اين موضوع تعميم بديد ، درسته بدون كتابخونه و غيره مي شه به خيلي جاها رسيد ولي امكانات بيشتر راه رسيدن رو مطمئن تر مي كنه ، راحت تر مي كنه ، اصلا هدف از ايجاد هم چين امكاناتي همينه ! خب حالا فرض كن يه سري از شهر ها اين امكانات رو داشته باشن به بهترين وجه و يه سري از شهر ها نداشته باشن ، اين جاي تاسف داره كه كتابخونه كه از حداقل ها هست رو هم بعضي شهر ها ندارن... اصل حرف من اينه ...!!!
 

B.mikaniki

New Member
ارسال ها
275
لایک ها
567
امتیاز
0
#6
پاسخ : معرفی کتابخانه ها ی مشهد

نه بحث سرِ نتونستن و اينا نيست ..!
ببينيد با وجود اينكه افراد مي تونم بدون هيچ كدوم از اين شرايط درس بخونن و به جايي كه واقعا لايق ش هستن برسن ، چرا هميشه در تلاشن برا اينكه يه كتابخونه خوب بزنن ، كتاباي تست ، اموزشي و غيره براي تمرين بيشتر بچه ها يا حتي استاداي مختلف و دركل دنبال اين هستن كه امكانات بيشتري رو دراختيار افراد بذارن براي تحصيل ؟ نه واقعا چرا ؟
مي دونين چرا ؟ چون همين امكانات بيشتر فرايند يادگيري رو تسهيل مي كنه ، شرايط درس خوندن رو بهتر و راحتتر مي كنه و به تبع بازده رو مي بره بالا نتيجه خيلي بهتر از زماني ميشه كه بدون اين امكانات بخواين اين مراحل درس و تحصيل رو طي كنين !

دقيقا همين مطلبي كه گفتم رو به اين موضوع تعميم بديد ، درسته بدون كتابخونه و غيره مي شه به خيلي جاها رسيد ولي امكانات بيشتر راه رسيدن رو مطمئن تر مي كنه ، راحت تر مي كنه ، اصلا هدف از ايجاد هم چين امكاناتي همينه ! خب حالا فرض كن يه سري از شهر ها اين امكانات رو داشته باشن به بهترين وجه و يه سري از شهر ها نداشته باشن ، اين جاي تاسف داره كه كتابخونه كه از حداقل ها هست رو هم بعضي شهر ها ندارن... اصل حرف من اينه ...!!!
بله اصل حرفتو متوجه شدم دقیقا درسته امکانات بیشتر قطعا توی کیفیت یادگیری تاثیر داره اما تاثیرش صرفا برای کسی هست که تفاوتش رو درک کنه. یک دانش اموزی که تا به حال اصلا معنی عدم امکانات به گوشش نخورده نمیشه ازش توقع داشت که چون کتابخونه میره و کتاب تست زیاد داره و دبیر خصوصی میگیره باید رتبه برتر بشه نه خیلیا بودن که نشدن .
اما بالعکس کسایی که این تغییر رو حس کردند درست مثل برنامه های راهبردی پیشرفتشونم دیدیم. پس در درجه اول فرد و شرایط فعلیش مد نظره به قولی میگن طرف باید قدر بدونه همین جریانه.من در دوره کنکور خودم 2 یا 3 بار همین کتابخونه باهنری که دوستمون تعریف کردند رو رفتم اما به جز یک چهارم بچه ها بقیه فقط حضور داشتند و درس نمیخوندند.
امیدوارم شهرهایی که کتابونه ندارن سریعتر مجهز بشن چون بچه هاش از بچه های کلان شهر ها قدر زمان رو بیشتر میدونن
 

RaHa 97

New Member
ارسال ها
189
لایک ها
178
امتیاز
0
#7
پاسخ : معرفی کتابخانه ها ی مشهد

بله اصل حرفتو متوجه شدم دقیقا درسته امکانات بیشتر قطعا توی کیفیت یادگیری تاثیر داره اما تاثیرش صرفا برای کسی هست که تفاوتش رو درک کنه. یک دانش اموزی که تا به حال اصلا معنی عدم امکانات به گوشش نخورده نمیشه ازش توقع داشت که چون کتابخونه میره و کتاب تست زیاد داره و دبیر خصوصی میگیره باید رتبه برتر بشه نه خیلیا بودن که نشدن .
اما بالعکس کسایی که این تغییر رو حس کردند درست مثل برنامه های راهبردی پیشرفتشونم دیدیم. پس در درجه اول فرد و شرایط فعلیش مد نظره به قولی میگن طرف باید قدر بدونه همین جریانه.من در دوره کنکور خودم 2 یا 3 بار همین کتابخونه باهنری که دوستمون تعریف کردند رو رفتم اما به جز یک چهارم بچه ها بقیه فقط حضور داشتند و درس نمیخوندند.
امیدوارم شهرهایی که کتابونه ندارن سریعتر مجهز بشن چون بچه هاش از بچه های کلان شهر ها قدر زمان رو بیشتر میدونن

واقعا حرفتونو تایید میکنم منم چند باری که رفتم اونجا جز اینکه تمرکزم بهم بریزه چیزی دیگه نداشته !
تعریف منم واسه کتاباش بود که به نظرم خوب بودن و لاقل کتابخونه هایی که من رفتم جو درس خوندن نداشتن
 

B.mikaniki

New Member
ارسال ها
275
لایک ها
567
امتیاز
0
#8
پاسخ : معرفی کتابخانه ها ی مشهد

واقعا حرفتونو تایید میکنم منم چند باری که رفتم اونجا جز اینکه تمرکزم بهم بریزه چیزی دیگه نداشته !
تعریف منم واسه کتاباش بود که به نظرم خوب بودن و لاقل کتابخونه هایی که من رفتم جو درس خوندن نداشتن
اره عزیزم بهترین مکان برای مطالعه مشهد یکی کتابخونه حرمه و کتابخونه مرکزی داانشگاه فردوسی.
 

RaHa 97

New Member
ارسال ها
189
لایک ها
178
امتیاز
0
#9
پاسخ : معرفی کتابخانه ها ی مشهد

اره عزیزم بهترین مکان برای مطالعه مشهد یکی کتابخونه حرمه و کتابخونه مرکزی داانشگاه فردوسی.
آره تعریف کتابخونه حرمو شنیدم ولی هم اینکه راهش دوره و اینکه الان که میرم مدرسه وقت کتابخونه رفتن نیست دیگه و بعد اون چندباری که کتابخونه باهنر رفتم فهمیدم بهترین مکان واسه درس خوندن اتاقمه :d
و فقط اگه کتابی لازم داشته باشم میرم کتابخونه
 

bh2ao

Well-Known Member
ارسال ها
1,549
لایک ها
2,014
امتیاز
113
#10
پاسخ : معرفی کتابخانه ها ی مشهد

بله اصل حرفتو متوجه شدم دقیقا درسته امکانات بیشتر قطعا توی کیفیت یادگیری تاثیر داره اما تاثیرش صرفا برای کسی هست که تفاوتش رو درک کنه. یک دانش اموزی که تا به حال اصلا معنی عدم امکانات به گوشش نخورده نمیشه ازش توقع داشت که چون کتابخونه میره و کتاب تست زیاد داره و دبیر خصوصی میگیره باید رتبه برتر بشه نه خیلیا بودن که نشدن .
اما بالعکس کسایی که این تغییر رو حس کردند درست مثل برنامه های راهبردی پیشرفتشونم دیدیم. پس در درجه اول فرد و شرایط فعلیش مد نظره به قولی میگن طرف باید قدر بدونه همین جریانه.من در دوره کنکور خودم 2 یا 3 بار همین کتابخونه باهنری که دوستمون تعریف کردند رو رفتم اما به جز یک چهارم بچه ها بقیه فقط حضور داشتند و درس نمیخوندند.
امیدوارم شهرهایی که کتابونه ندارن سریعتر مجهز بشن چون بچه هاش از بچه های کلان شهر ها قدر زمان رو بیشتر میدونن
مي دونين علت اين بازخورد چيه ؟
چيزي به اسم اصل اشباع رو شنيدين؟
با يه مثال مي گم : شما عاشق شكلاتين ، حالا هر روز صبحانه ، ناهار شام هميشه شكلات بخوريد ، اولا خوب مي خوريدا از اينكه شكلات مي خوريد لذت مي بريد ولي دو روز بعد ، سه روز بعد ، يه هفته بعد ديگه كم كم حالتون از شكلات بهم مي خوره ، ديگه مثل أوايل نمي تونيد زياد بخوريد ، حالا مصرف تون كم ميشه تا اينكه حتي شكلات مي بينيد ديگه ازش بدتون مياد !

حالا همينُ تعميم مي دم به امكانات و رفاه !
وقتي اون قدر استاد و كتاب و محل مطالعه و اينا فراوون ميشه ، طرف ديگه تن پرور ميشه فقط مي خواد يكي مطالبُ هوشت فرتي كنه تو ذهن ش ، نمي خواد سخت درس بخونه ، تلاش كنه !
ولي برعكس كسي كه تو شرايط سختي تاحالا درس خونده ، اين زحمت برا درسيدن رو كشيده حالا وقتي بهش امكانات ميدي مي خواد تا جا داره ازش استفاده كنه و بهتر از ايني كه تاحالا بود بشه و ميشه !!!

اين جواب مطلب سوال گونه تون بود !


و اما ، من حس مي كنم انگار منو شما داريم به طريقي بحث هامون سر اين مطلب ميره كه :
تو چرا امكانات داري ؟ بايد امكانات تون حذف بشه يا ما هم همون طوري بشيم !
و شما مي گي كه ، بهونه نيار ملت با صفر هم 100 شدن !

اما اشتباهه اگه تصور شما و يا روند ظاهري بحث ما اين باشه !

من اين حرف رو زدم تا بگم خيلي بده كه امكانات تو بعضي شهر ها به قدري كمه كه حتي شامل اين حداقل ها هم نميشه و اين جاي تاسف داره !! بـد هم جاي تاسف داره !!! :|


با بهترين ارزوها.. 
 

B.mikaniki

New Member
ارسال ها
275
لایک ها
567
امتیاز
0
#11
پاسخ : معرفی کتابخانه ها ی مشهد

آره تعریف کتابخونه حرمو شنیدم ولی هم اینکه راهش دوره و اینکه الان که میرم مدرسه وقت کتابخونه رفتن نیست دیگه و بعد اون چندباری که کتابخونه باهنر رفتم فهمیدم بهترین مکان واسه درس خوندن اتاقمه :d
و فقط اگه کتابی لازم داشته باشم میرم کتابخونه
اره اما پیشنهاد میکنم برای بعد عید حتما یک مکان مشخص برای مطالعه طولانی انتخاب کن چون خیلی مهمه اکثر بچه میان فردوسی به خصوص که جدیدا هم کارت میدن به بچه ها بیشتر شده


---- دو نوشته به هم متصل شده است ----

مي دونين علت اين بازخورد چيه ؟
چيزي به اسم اصل اشباع رو شنيدين؟
با يه مثال مي گم : شما عاشق شكلاتين ، حالا هر روز صبحانه ، ناهار شام هميشه شكلات بخوريد ، اولا خوب مي خوريدا از اينكه شكلات مي خوريد لذت مي بريد ولي دو روز بعد ، سه روز بعد ، يه هفته بعد ديگه كم كم حالتون از شكلات بهم مي خوره ، ديگه مثل أوايل نمي تونيد زياد بخوريد ، حالا مصرف تون كم ميشه تا اينكه حتي شكلات مي بينيد ديگه ازش بدتون مياد !

حالا همينُ تعميم مي دم به امكانات و رفاه !
وقتي اون قدر استاد و كتاب و محل مطالعه و اينا فراوون ميشه ، طرف ديگه تن پرور ميشه فقط مي خواد يكي مطالبُ هوشت فرتي كنه تو ذهن ش ، نمي خواد سخت درس بخونه ، تلاش كنه !
ولي برعكس كسي كه تو شرايط سختي تاحالا درس خونده ، اين زحمت برا درسيدن رو كشيده حالا وقتي بهش امكانات ميدي مي خواد تا جا داره ازش استفاده كنه و بهتر از ايني كه تاحالا بود بشه و ميشه !!!

اين جواب مطلب سوال گونه تون بود !


و اما ، من حس مي كنم انگار منو شما داريم به طريقي بحث هامون سر اين مطلب ميره كه :
تو چرا امكانات داري ؟ بايد امكانات تون حذف بشه يا ما هم همون طوري بشيم !
و شما مي گي كه ، بهونه نيار ملت با صفر هم 100 شدن !

اما اشتباهه اگه تصور شما و يا روند ظاهري بحث ما اين باشه !

من اين حرف رو زدم تا بگم خيلي بده كه امكانات تو بعضي شهر ها به قدري كمه كه حتي شامل اين حداقل ها هم نميشه و اين جاي تاسف داره !! بـد هم جاي تاسف داره !!! :|


با بهترين ارزوها..
من که کاره ای نیستم که بگم کیا امکانات داشته باشن یا نداشته باشن . ا. من فقط میگم یه برابر سازی انجام بشه چون سهمیه گذاشتن منطقه ای کافی نیست باید یه برنامه بهتر بچینن و اصل اشباع خیلی مثال خوبی بود. بچه ها به یه سری محرک نیاز دارن چه جامعه برخوردار باشند چه غیر برخوردار .مکانیسم تحصیلیشون باید از یکنواختی در بیاد حالا این محرک میتونه برای یک سری افراد فراهم کردن امکانات باشه برای بقیه شیوه سنتی و یا حتی خیلی چیزای دیگه.

 

bh2ao

Well-Known Member
ارسال ها
1,549
لایک ها
2,014
امتیاز
113
#12
پاسخ : معرفی کتابخانه ها ی مشهد

اره اما پیشنهاد میکنم برای بعد عید حتما یک مکان مشخص برای مطالعه طولانی انتخاب کن چون خیلی مهمه اکثر بچه میان فردوسی به خصوص که جدیدا هم کارت میدن به بچه ها بیشتر شده


---- دو نوشته به هم متصل شده است ----من که کاره ای نیستم که بگم کیا امکانات داشته باشن یا نداشته باشن . ا. من فقط میگم یه برابر سازی انجام بشه چون سهمیه گذاشتن منطقه ای کافی نیست باید یه برنامه بهتر بچینن و اصل اشباع خیلی مثال خوبی بود. بچه ها به یه سری محرک نیاز دارن چه جامعه برخوردار باشند چه غیر برخوردار .مکانیسم تحصیلیشون باید از یکنواختی در بیاد حالا این محرک میتونه برای یک سری افراد فراهم کردن امکانات باشه برای بقیه شیوه سنتی و یا حتی خیلی چیزای دیگه.


باريكلا !! زدين تو خال !! :4:

حرف منم دقيقا همينه !
فقط اميدوارم اين نوشته ها فقط درحد يه نوشته تو يه تاپيك نمونه ...
با بهترين ارزوها..:)
 

B.mikaniki

New Member
ارسال ها
275
لایک ها
567
امتیاز
0
#13
پاسخ : معرفی کتابخانه ها ی مشهد

باريكلا !! زدين تو خال !! :4:

حرف منم دقيقا همينه !
فقط اميدوارم اين نوشته ها فقط درحد يه نوشته تو يه تاپيك نمونه ...
با بهترين ارزوها..:)
خب خدارو شکر
انشالله خبرای خوبی تو این زمینه بشنویم :)
موفق باشید
 
بالا