نابرابری سه قسمتی

M_Sharifi

راهبر ریاضی
ارسال ها
1,981
لایک ها
801
امتیاز
0
#1
یه سوال سه قسمتی:
الف) فرض کنید
و
. ثابت کنیدب) اگر
ثابت کنیدج) ثابت یا رد کنید


 
بالا