نكات و لم هاي عربي(( در سطح دبيرستان ))

Wizard

Moderator
ارسال ها
534
لایک ها
1,253
امتیاز
93
#1
به نام خداوند دانا و توانا

سلام بر همگي

انشاالله خوب و خوش و سلامت باشيد و در تمامي امتحان ها و مراحل زندگي موفق باشيد

از آنجا كه هر درسي سختي خاص خودش رو داره و همچنين گاها با بدست آوردن لم هايي بعضي سختي ها

رو از بين مي بره و بعضي نكته بيني ها رفع ابهام مي كنه ازتون درخواست دارم درصورت تمايل لم هايي از درس

عربي بگذاريد و يا نكته هايي بگوييد تا انشاالله موجب موفقيت خود و بقيه بشويد.در ضمن ترجيحا بگيد چيزي كه

مي گيد مربوط به چه كلاسي از دبيرستان مي شه.
[HR][/HR]


لم


سطح لم(درس هايي از دوم دبيرستان كه بدرد سوم نيز مي خورند((رشته هاي رياضي فيزيك، علوم

تجربي
)))

بدانيد كه در جمله ي اسميه مبتدا و خبر مرفوع هستند مگر با آمدن افعال ناقصه، حروف مشبهه بالفعل و لا نفي

جنس(( نمي دونم غير از اينا چيزي هست يا نه ولي در اين سطح سه تا معرفي شدند))حروف مشبهه بالفعل و لاي نفي جنس ((كلمه ي منفي كننده ي لا براي جمله خبري )): مبتدا را

منصوب مي كنند


مثال: إِنَّ اللهَّ يحبُ المحسنين


براي حفظ اين حروف تك بيتي پايين را حفظ كنيد.

كأَنّ أَنَّ إِنَّ----ليت لكنَّ لعلَّ

Ka'anna anna enna.....,. Layta lakenna la 'alla

مصرع ها رو كمي تند و وسط دو مصرع رو مكث كنين

براي اينكه بدانيد چه كار مي كنند مثال رو حفظ كنيد

افعال ناقصه
خبر را منصوب مي كنند

براي حفظ كلمات آن جمله ي پايين را حفظ كنيد

كان صار مادام صبح ليس مي زد

Kan sar madam sobh lis mizad

((كانَ، صارَ،مادام، أَصبَحَ، لَيسَ(laysa) ))

[HR][/HR][HR][/HR]
بعضي حروف بر حركت فعل هاي مضارع بعد از خود تأثير مي گذارند مانند : حروف جازمه ، حروف ناصبه

حروف جازمه حركت جزم مي دهند((ساكن مي كنند كه گاه حركت ساكن مي گيرد و گاه نون
آن حذف مي شود))

براي حفظ آن جمله ي پايين را حفظ كنيد

من لالمُ ما آن لام امريم

Man lalam o ma on lam amrim

(( دو فعل بعد از حروف جازمه میاد))

(من، لا، لم، ما، إِن، لام أمر)

مي تونيد كاربرد اين افعال رو در خود جمله اي كه برايدحفظ داده شد بفهميد(( لال بودن رو كنايه از
ساكن و مجزوم بودن بدونيد))

فقط مورد( إن )رو بايد خودتون حفظ بشيد چون نمي تونيد از جمله بالا تشخيصش بديد

حروف ناصبه: افعال مضارع بعد از خود را منصوب مي كنند(( با علامت ـَ يا حذف نون))

اين يكي هم با حفظ عبارت زير بلد بشيد

حتّي لنان لكي

Hatta lanan laki

(حتّي، لن، أَن،ل، كي، لكي)

اينجا هم مورد (أَن ) رو خودتون بايد حفظ كنيدد ولي راه حلي هست و اونم اينكه اوني كه أن كه داراي حرف ـَ

هستش رو در حروف ناصبه كه كارشون منصوب كردن(بعضي مواقع به حركت ـَ كردن))هست قرار بديم و إِن كه

داراي حرف ـِ هست رو در حروف جازمه قرار بديم

ببخشيد وقتتون رو گرفتم، انشاالله بدردتون بخوره

موفق باشيد
 
آخرین ویرایش توسط مدیر

orion

Well-Known Member
ارسال ها
1,193
لایک ها
1,168
امتیاز
113
#2
پاسخ : نكات و لم هاي عربي(( در سطح دبيرستان ))

با اجازه من يه لم كوچيك واسه درك متن ها بگم......اگه از متن سوال كلي پرسيده بشه و تو يكي از گزينه ها يكي از جمله هاي متن بياد اون گزينه جواب نيس....چون سوال كلي جواب كلي ميخواد نه يه تيكه از متن
البته اين حرفم يه استثنا هاي خاصي هم داره كه اگه خواستيد بگم
 

سودوکو

New Member
ارسال ها
39
لایک ها
70
امتیاز
0
#3
پاسخ : نكات و لم هاي عربي(( در سطح دبيرستان ))

حرف جر:حروف جر که خودتان درباره کارایی آن ها اطلاع داریدبه طور کلی در شعر زیر بیان شده اند:باء و تاء و کاف و لام واو و منذ و مذ خلا

***


ربٌ حاشا من عدا فی عن علی حتی الی

 
آخرین ویرایش توسط مدیر

abrang

New Member
ارسال ها
608
لایک ها
748
امتیاز
0
#4
پاسخ : نكات و لم هاي عربي(( در سطح دبيرستان ))

حرف جر:حروف جر که خودتان درباره کارایی آن ها اطلاع داریدبه طور کلی در شعر زیر بیان شده اند
باء و تاء و کاف و لام واو و منذ و مذ خلا
ربٌ حاشا من عدا فی عن علی حتی الی
شعره؟؟؟! :23:همه ی حرفای مشبّهه تشدید دارند.... ( خود کلمه مشبهه هم تشدید داره).... البته یه استثنا داره ( لیت که حرف مشبهه اس ولی تشدید نداره.)
 

Afra Kvn

Moderator
ارسال ها
179
لایک ها
195
امتیاز
0
#5
پاسخ : نكات و لم هاي عربي(( در سطح دبيرستان ))

به نام خداوند دانا و توانا

سلام بر همگي

انشاالله خوب و خوش و سلامت باشيد و در تمامي امتحان ها و مراحل زندگي موفق باشيد

از آنجا كه هر درسي سختي خاص خودش رو داره و همچنين گاها با بدست آوردن لم هايي بعضي سختي ها

رو از بين مي بره و بعضي نكته بيني ها رفع ابهام مي كنه ازتون درخواست دارم درصورت تمايل لم هايي از درس

عربي بگذاريد و يا نكته هايي بگوييد تا انشاالله موجب موفقيت خود و بقيه بشويد.در ضمن ترجيحا بگيد چيزي كه

مي گيد مربوط به چه كلاسي از دبيرستان مي شه.
[HR][/HR]


لم


سطح لم(درس هايي از دوم دبيرستان كه بدرد سوم نيز مي خورند((رشته هاي رياضي فيزيك، علوم

تجربي
)))

بدانيد كه در جمله ي اسميه مبتدا و خبر مرفوع هستند مگر با آمدن افعال ناقصه، حروف مشبهه بالفعل و لا نفي

جنس(( نمي دونم غير از اينا چيزي هست يا نه ولي در اين سطح سه تا معرفي شدند))حروف مشبهه بالفعل و لاي نفي جنس ((كلمه ي منفي كننده ي لا براي جمله خبري )): مبتدا را

منصوب مي كنند


مثال: إِنَّ اللهَّ يحبُ المحسنين


براي حفظ اين حروف تك بيتي پايين را حفظ كنيد.

كأَنّ أَنَّ إِنَّ----ليت لكنَّ لعلَّ

Ka'anna anna enna.....,. Layta lakenna la 'alla

مصرع ها رو كمي تند و وسط دو مصرع رو مكث كنين

براي اينكه بدانيد چه كار مي كنند مثال رو حفظ كنيد

افعال ناقصه
خبر را منصوب مي كنند

براي حفظ كلمات آن جمله ي پايين را حفظ كنيد

كان صار مادام صبح ليس مي زد

Kan sar madam sobh lis mizad

((كانَ، صارَ،مادام، أَصبَحَ، لَيسَ(laysa) ))

[HR][/HR][HR][/HR]
بعضي حروف بر حركت فعل هاي مضارع بعد از خود تأثير مي گذارند مانند : حروف جازمه ، حروف ناصبه

حروف جازمه حركت جزم مي دهند((ساكن مي كنند كه گاه حركت ساكن مي گيرد و گاه نون
آن حذف مي شود))

براي حفظ آن جمله ي پايين را حفظ كنيد

من لالمُ ما آن لام امريم

Man lalam o ma on lam amrim

(( دو فعل بعد از حروف جازمه میاد))

(من، لا، لم، ما، إِن، لام أمر)

مي تونيد كاربرد اين افعال رو در خود جمله اي كه برايدحفظ داده شد بفهميد(( لال بودن رو كنايه از
ساكن و مجزوم بودن بدونيد))

فقط مورد( إن )رو بايد خودتون حفظ بشيد چون نمي تونيد از جمله بالا تشخيصش بديد

حروف ناصبه: افعال مضارع بعد از خود را منصوب مي كنند(( با علامت ـَ يا حذف نون))

اين يكي هم با حفظ عبارت زير بلد بشيد

حتّي لنان لكي

Hatta lanan laki

(حتّي، لن، أَن،ل، كي، لكي)

اينجا هم مورد (أَن ) رو خودتون بايد حفظ كنيدد ولي راه حلي هست و اونم اينكه اوني كه أن كه داراي حرف ـَ

هستش رو در حروف ناصبه كه كارشون منصوب كردن(بعضي مواقع به حركت ـَ كردن))هست قرار بديم و إِن كه

داراي حرف ـِ هست رو در حروف جازمه قرار بديم

ببخشيد وقتتون رو گرفتم، انشاالله بدردتون بخوره

موفق باشيد


سلام
ببینم چرا برای حروف مشبه بالفعل و ... از کلمه مبتدا استفاده کردین؟؟؟؟ مگه مبتدا رو اسم نمیکنه؟؟؟
منظور اینکه به جای مبتدا از اسم استفاده کن چون هرجا این حروف رو دیدیم دنبال اسم و خبر میگردیم...
درضمن درباره خبر هم کاش اطلاعات میدادین که:
افعال ناقصه => رافع اسم و ناصب خبر هستن
حروف مشبه بالفعل و لای نفی جنس => ناصب اسم و رافع خبر هستن
اینطوریا!!
 

frahmani110

New Member
ارسال ها
117
لایک ها
163
امتیاز
0
#6
پاسخ : نكات و لم هاي عربي(( در سطح دبيرستان ))

خبر جمله اسمیه اگر مشتق باشه حتما باید با مبتدا در جنس و عدد مطابقت کنه، اما اگر جامد باشه می تواند مطابقت نکنه:

مثال:
المدرسة باب إلی الجامعات. (چون باب جامده جمله درسته)
مریم عالمة. (چون عالمة مشتقه باید با مریم در جنس و عدد مطابقت کنه)


---- دو نوشته به هم متصل شده است ----

فعل هایی که اولشان "ت" و "ن" است به باب انفعال نرفته اند.

مثال:
انتساب، انشراح (باب افتعال هستند)
 
بالا