نمونه سوالاتی که در مصاحبه استخدامی می پرسند

irantarh

New Member
ارسال ها
17
لایک ها
2
امتیاز
0
#1
نمونه سوالاتی که در مصاحبه می پرسند در اینجا نمونه هایی از سوالاتی که معمولا در مصاحبه های استخدامی مطرح می شوند، ارائه گردیده و منظور مصاحبه کننده از مطرح کردن هر یک از آنها بیان شده است: فکر می کنید بزرگترین نقطه قوت شما چیست؟ منظور از سوال : تا چه اندازه می توانید چهره موفقی از خود ترسیم نمایید؟ واکنشی که باید نشان داد : کلی صحبت کردن. ریز صحبت کردن و بیان موارد متعدد نشان دهنده ی افراد خود شیفته است. فکر میکنید بزرگترین نقطه ضعف شما چیست؟ منظور از سوال : آیا استخدام شما کار اشتباهی است؟ واکنشی که باید نشان داد: باید به عنوان نقطه ضعف خود چیزی را بیان کنید که از نظر سازمان نقطه قوت باشد. مثلا " وسواسی هستم ، چون دوست دارم کارم همیشه بهتر از همه باشد." درباره خودتان بگوئید؟ منظور از سوال : سنجیدن وقار ، متانت ، تواضع و طرز بیان شما واکنشی که باید نشان داد : باید بطور شمرده ، خلاصه ای از مهارتهای خود را شرح دهید. آینده خود را در این سیستم چگونه می بینید؟ منظور از سو ال : آیا درباره پیشرفت و ترقی خود در سازمان واقع بین هستید. واکنشی که باید نشان داد : با مطالعه و شناختی که از سازمان باید داشته باشید، انتظارات خود را درباره پیشرفت و طی مدارج ترقی در سازمان بطور واقع بینانه ای بیان نمایید. به چه دلیلی شغل قبلی خود را ترک کرده اید: منظور از سوال : سنجش راستگویی و درستکاری شما
واکنشی که باید نشان داد : بدون عصبانیت از تصمیم خود درباره ترک شغل قبلی دفاع کنید. اوقات فراغت خود را چگونه می گذرانید؟ منظور از سوال : بررسی تنوع فکری و علائق شما واکنشی که باید نشان داد : فهرستی از سرگرمی های مختلفی را بدهید که نشان دهد آدمی تک بعدی نیستید. چه جنبه ای از شغل قبلی خود را دوست داشتید؟ منظور از سوال : دنبال چه هستید و چه جو و محیطی را می پسندید. واکنشی که باید نشان داد : صریح باشید. فکر میکند سرپرستتان چه تعهداتی در قبال شما دارد؟ منظور از سوال : متکی به سرپرست هستید یا مستقلید واکنشی که باید نشان داد : واقعیت را بگوئید. آیا به غیر از این شغل در این سازمان ، برای مشاغل دیگری نیز درخواست کار کرده اید؟ منظور از سوال : تا چه اندازه درباره تغییر شغل فعلی خود، جدی و مصمم هستید. واکنشی که باید نشان داد : باید خاطر نشان سازید که تخصص و مهارتهای شما می تواند در انواع سازمانها و مشاغل مختلف کاربرد داشته باشد. فکر می کنید حقوق شما باید در چه حدی باشد؟ منظور از سوال : آیا سازمان استطاعت استخدام شما را دارد؟ واکنشی که باید نشان داد : به جای یک رقم دقیق ، حداقل و حداکثری را به عنوان حقوق مناسب تعیین نمایید. مصاحبه کننده ناگهان سکوت می کند. منظور از این حرکت : آیا تحمل فشار را دارید؟ واکنشی که باید نشان داد : دستپاچه نشوید، ساکت و منتظر بمانید تا او دوباره صحبت را آغاز کند. مصاحبه کننده سوالات خصوصی از شما می کند. منظور از سوال : زمینه اصلی فکر و انگیزه شما واکنشی که باید نشان داد : با آرامش و متانت پاسخ دهید و از کوره در نروید.

 
بالا