پاسخ نامه کد ۲

وضعیت
موضوع بسته شده است.

soshiant

New Member
ارسال ها
122
لایک ها
107
امتیاز
0
#1
ممکنه اشتباهاتی وجود داشته باشه. هر سوالی رو که شک دارین خودتون چک کنینکد ۲
۱-۴
۲-۱
۳-۳
۴-۴
۵-۳
۶-۱
۷-۱
۸-۴
۹-۴
۱۰-۴
۱۱-۳
۱۲-۱
۱۳-۴
۱۴-۳
۱۵-۴
۱۶-۲
۱۷-۳
۱۸-۲
۱۹-۳
۲۰-۲
۲۱-۲
۲۲-۴
۲۳-۲
۲۴-۴
۲۵-۳
۲۶-۴
۲۷-۳
۲۸-۴
۲۹-۱
۳۰-۳
۳۱-۲
۳۲-۲
۳۳-۳
۳۴-۴
۳۵-۲
۳۶-۳
۳۷-۱
۳۸-۴
۳۹-۳
۴۰-۲
۴۱-۴
۴۲-۲
۴۳-۲
۴۴-۲
۴۵-۴
۴۶-۴
۴۷-۳
۴۸-۱
۴۹-۱
۵۰-۱
۵۱-۱
۵۲-۱
۵۳-۲
۵۴-۳
۵۵-۱
۵۶-۴
۵۷-۲
۵۸-۲
۵۹-۲
۶۰-۲
۶۱-۴
۶۲-۲
۶۳-۴
۶۴-۲
۶۵-۳
۶۶-۳
۶۷-۳
۶۸-۳
۶۹-۱
۷۰-۲
۷۱-۱
۷۲-۳
۷۳-۱
۷۴-۱
۷۵-۳
۷۶-۲
۷۷-۳
۷۸-۴
۷۹-۱
۸۰-۴
۸۱-۲
۸۲-۱
۸۳-۲
۸۴-۳
۸۵-۲
۸۶-۳
۸۷-۲
۸۸-۳
۸۹-۴
۹۰-۲
۹۱-۲
۹۲-۳
۹۳-۳
۹۴-۱
۹۵-۳
۹۶-۴
۹۷-۲
۹۸-۲
۹۹-۴
۱۰۰-۳
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.
بالا