پاسخ ها و راهنمایی سوال های بدون جواب آخر هندسه خوشخوان ( احمد پور )

shafiee

New Member
ارسال ها
1
لایک ها
0
امتیاز
1
#21
پاسخ : پاسخ ها و راهنمایی سوال های بدون جواب آخر هندسه خوشخوان ( احمد پور )

سلام
سوال 1:
نیمساز روی ضلع مقابل نسبت هایی برابر نسبت دو ضلع دیگر ایجاد میکند
سوال دو:
مساحت سه مثلث کوچک با مثلث بزرگ برابر است
سوال سه:
ثابت کنید بین دو زاویه مثلث زاویه ای که نیمساز داخلی کوتاه تری دارد بزرگتر است ()
مشاهده پیوست 264
سوال چهار
ثابت کنید abmهم نهشت است با acn
سول پنج
ABH=A'B'H' so ABC=A'B'C' ast
سوال شش
جمع دو زاویه کناری 180 بوده پس جمع نیمساز آنها 90 بوده پس زاویه ایجاد شده 90 است
سوال هفت
خطی که اوساط دو ضلع را وصل میکندبا ضلع دیگری مواریست
پاسخ : پاسخ ها و راهنمایی سوال های بدون جواب آخر هندسه خوشخوان ( احمد پور )

سلام
سوال 1:
نیمساز روی ضلع مقابل نسبت هایی برابر نسبت دو ضلع دیگر ایجاد میکند
سوال دو:
مساحت سه مثلث کوچک با مثلث بزرگ برابر است
سوال سه:
ثابت کنید بین دو زاویه مثلث زاویه ای که نیمساز داخلی کوتاه تری دارد بزرگتر است ()
مشاهده پیوست 264
سوال چهار
ثابت کنید abmهم نهشت است با acn
سول پنج
ABH=A'B'H' so ABC=A'B'C' ast
سوال شش
جمع دو زاویه کناری 180 بوده پس جمع نیمساز آنها 90 بوده پس زاویه ایجاد شده 90 است
سوال هفت
خطی که اوساط دو ضلع را وصل میکندبا ضلع دیگری مواریست
راهنمایی سوال 3 : برای محاسبه نیمساز فرمول داریم ، فرمول ها رو بنویسید و برابر قرار بدید.....
حل : 1650634364593.png
 
بالا