چطور پایان نامه خوب بنویسیم

hassanseo

New Member
ارسال ها
1
لایک ها
0
امتیاز
0
#1
یک پایان نامه ارائه ی کار شما است و این کار می بایست به برترین شیوه ی ممکن به انجام برسد. این مقاله جهت آن دسته از شما که قبلاً هرگز كار به نوشتن پایان نامه نکرده اید بعضی از نکات را در بین میگذارد.
ارائه نمودن یک پایان نامه ، بخشی ضروری از دوره ی هر فارغ التحصیل دانش کده در رشته های هنر علوم است. این کار بخشی از روش دانشجو برای انجام کار تحقیقاتی و یک آزمایش بدیع و هم چنین نحوه فکری مستقل است. هدف این مطلب توضیح دادن چگونگی نوشتن پایان نامه ی بهتر برای مبتدیانی است که شوق این را دارند تا ارائه ای از کار تحقیقاتی خود به نحوی شفاف تر و اقتصادی تر داشته باشند.

نکاتی در مورد ی نوشتن پایان نامه خوب

احتمالا با فکر بکنید که این مرد کیست که با لحنی دیکتاتورانه درمورد ی نوشتن پایان نامه ی بهتر حرف می ‌نماید. بهتر ، من شخصاً عضوی از نتایج بررسی ها و تحقیقات در زمینه ی فیزیک نظری بودهام و هر آن چه را که در این جا می نویسم بر مبنای تحقیقات تجارب من است. هر آن چه را که من در این جا ارائه می نمایم گاهي از نکاتی هستند که از راه نمای پروژه ی تحقیقاتی خودم آنها را به دست آوردهام که او یک استاد فیزیک است. نصیحت بسیار زیاد عالی، که او به من کرد این بود که "هر چیزی را که درک نمیکنی ننویس. اجازه دهید تا تمام چیز از لحاظ منطقی به هم ارتباط و دقیق باشند". یعنی، زیاد با اهمیت زیاد است تا چیزی را که درمورد ی آن می نویسی "بدانی". این نکات برای ارائه ی هر نوع پايان نامه ی تحقیقاتی صادق هستند ، چه مربوط به فیزیک باشد، چه جامعه شناسی، روان شناسی یا حتی هنر. زمینه ی مورد نظر شما هر آن چه نیز که باشد، وسائل های تجزیه تحلیل منطقی یکی هستند قوانین ارائه نمودن آنها هم مشابه می باشند .

موضوع

یک موضوع رساله که با نام چکیده هم درباره پايان نامه ی دکتری شناخته می شود، خلاصه ای است از نیت ها و اهداف شما از انجام تحقیق. این چکیده اکثرا ٌ ً در ابتدای تحقیقی به نگارش در می آید و ارائه می شود که فرد آن را جهت دریافت مدرک دکترای تحویل می دهد. به زمان نوشتن آن دقیق واقع بین باشید. اجازه دهید مختصر، مربوط به موضوع مستقیماً به سر اصل مطلب بروید.

اجازه دهید مقدمه پر گرما مربوط به موضوع باشد
اولین بخش انجام پايان نامه ی شما، مقدمه ای راجع به مسئله ای خواهد بود که شما در تلاش برای حل نمودن آن از طریق انجام تحقیق هستید. مقدمه هم چنین یک خلاصه از کاری خواهد بود که تا کنون نسبت به این مسئله به انجام رسیده است. ایده ی ضروری مسئله را در قالب آسان ترین کلمات ممکن بدون مصالحه نمودن در مفهوم ارائه نمایید.

مبانی را بیان سازید خلاصه نمایید
در گام بعدی، شما باید درمورد ی چیزهای پایه ای که بایستی فهمیده شوند بنویسید، کاری که فرد را قادر می سازد تا چیزهایی را که بعداً به توضیح آنها می پردازید را درک نمایند. درست به مانند قبل از گیم کردن بازی که ضروری است تا قوانین پایهی یک گیم توضیح داده شوند، شما هم می بایست مفهوم ها اصلی ای که تحقیق شما بر مبنای آنها قرار گرفته اند را شرح دهید. این اصول را تا جای امکان به شکلی خلاصه بیان سازید.بخش مهم - کار و تحقیق شما

این بخش ی است که شما در آن به توضیح چگونگی حل نمودن یک مسئله ی ویِژگزینشه می پردازید. در صورت امکان نتایج مشاهدات خود هم چنین محاسبات و دلیل خود را ارائه نمایید. شما می بایست از طریق انجام تجزیه تحلیل منطقی دلیل آورید که جهت چه راه کار شما درمورد ی مسئله، راه کار صحیح است.

ارائه نمودن نتایج، تجزیه تحلیل و نتیجه گیری

بعد از این که شما مشاهدات، محاسبات دلیل را ارائه نمودید، اکنون وقت نتیجه گیری آن چه که در نهایت از همه آنها گرد آورده اید می رسد. همه چیزهایی را که به تنهایی کشف کرده اید را یاد داشت نمایید. اجازه دهید تا خلاصهای روشن از نتایج شما وجود داشته باشد. سپس تجزیه و نقد عادی را از تصویر بزرگی که نتایج شما به آن اشاره دارند به انجام برسانید. پس به دنبال آن، این تجزیه نقد را با نتیجه گیری های خود کامل گردانید.

دیدگاه آینده ارجاع دهی

حال که شما در مورد ی آن چه که به انجام رسانیده اید حرف کرده اید، شما قادر خواهید بود تا در مورد ی آن چه که می توان در آینده به انجام رسانید، به عنوان بخشی از تحقیق در حال انجامتان حرف نمایید. می توان نکات و موارد ی را که شما می‌ خواهید در آینده به ارزیابی آنها بپردازید اما فرصت انجام این کار را در حال حاضر پیدا نکردید را مورد بحث قرار داد. بخش بعدی منابع شما هستند . هیچ یک از ما کار تحقیق را بدون در اختیار داشتن منبع شروع نمی نماییم. همان گونه که نیوتون گفته است، او جایی دورتر را می دید، جهت چه که بر روی شانه های غول ها ایستاده بود. به همین دلیل ، شما باید همه منابع را از مطلب های تحقیقاتی، کتاب ها و مطلب هایی که شما را در نوشتن انجام پايان نامه ی خود یاری رسانیده اند به صورت فهرست در آورید.

فهرست سازی و نمایش اطلاعات

در آغاز، شما باید حتی قبل از نوشتن مقدمه به قدر دانی از تمام افرادی بپردازید، به خصوص راه نمای خود، که بدون حضـور آنها تحقیق شما میسر نبوده است. سپس، شما می بایست فهرستی از محتوا را قرار دهید که شماره ی صفحات و تمام بخشهای مقاله ی شما را در جای خواهد داد. در انتها، شما بایستی فهرستی شماره دار را از منابع خود برای تمام جداول مشاهدات، تصاویر نمودارها به وجود آورید.
به شخصه نوشتن یک موضوع رساله تجربه ای بزرگ جهت من بود. در طول مدت نوشتن نهایی آن بود که من همه فرآیند تحقیقی که به آن دست زده بودم و تمام نظرات پراکنده ایده هایی را که به صورت فرشینه ی به پیوسته زیبا به هم بافته شده بودند را به خاطر آوردم.

 
بالا