ژنیک و حل مسایل مربوط به ان

negar1377m

New Member
ارسال ها
1
لایک ها
0
امتیاز
0
#1
کسی می دونه این مسیله رو باید چه جوری حل کرد؟
دو گروه موش در دو زمین کشاورزی مجاور زندگی می کنند فراوانی الل مغلوب در گروه یک برابر 0.3 و این فراوانی در گروه دو برابر 0.6 است محصول زمین 1 بهتر از 2 بوده است.بنابراین تعدادی از موش های گروه 2 به زمین 1 مهاجرت می کنند نسبت جمهیت مهاجران به کل موش های گروه 2 برابر 0.2 است در این میانگین مورد نظر فراوانی الل مغلوب در زمین 1 چه قدر است البته پس از اتمام مهاجرت
 
بالا