کنگره بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی معاصر جهان

myfanet

New Member
ارسال ها
1
لایک ها
0
امتیاز
0
#1
کنگره بین المللی معماری،عمران و شهرسازی معاصر جهان ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۵ توسط مجمع مهندسان جوان و مرکز پژوهش، علوم و تحقیقات مهندسی ساختمان ژئو و knowledge village مرکز پژوهشهای بین المللیدر کشور امارات و شهر دبی در مرکز همایش های نالج ویلج دبی برگزار می گردد. محور های کنفرانس:مهندسی معماری و توسعه پایدار:– معماری پایدار– معماری و هویت شهری– نقش معماری در دستیابی به ساخت و ساز پایدار– نمودهای معماری و شهرسازی سنتی و اسلامی در منطقه– انرژی های نو در معماری– سبک شناسی معماری– روش ها و فناوری های نو در در معماری– گرافیک شهری و معماری خیابانی– تأثیر اقلیم بر معماری بومی و پایدار– الگوهای معماری بومی– تأثیر مصالح بوم آورد بر معماری پایدار– مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر– تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری– معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند– معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی– برنامه ریزی انرژی در طرح های معماری با نگاه به معماری پایدار– معماری منظر ، بوم شناسی و زیبایی شناسی در معماری– معماری معاصر ایران و جهانمهندسی عمران:– مدیریت ساخت و اجرا– تکنولوژی بتن– روش های عددی در مهندسی عمران– راه و ترابری– ژئوتکنیک و معدن– هیدرولیک ، منابع آب– محیط زیست– مهندسی تونل برای نواحی شهری– نقشه برداری، ژئودزی و ژئوماتیک– فناوری نوین در مواد و مصالح ساختمانی و صنعتی سازی ساختمان– اخلاق ، چالش ها و ارزش ها در مهندسی عمران– ایمنی، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در عمران– رایانه و هوش مصنوعی در مهندسی عمران– کاربرد زمین شناسی مهندسی در عمران و ژئوفیزیک در سد سازی– سیستم های GISبا تاکید بر کاربرد آنها در مهندسی عمران– مهندسی تخریب در صنعت ساختمان– مبانی و اصول مهندسی تخریب،مدیریت و نظارت تخریبمهندسی زلزله:– سازه های زیرزمینی– مهندسی ارزش– مهندسی منابع آب ، سازه های هیدرولیکی و دریایی– هماهنگی شکلی سازه و معماری– توسعه شهری و بکارگیری مصالح بومی و نوین در سازه ها– دینامیک سازه و مقاوم سازی لرزه ای– سازه های غیرساختمانی و صنعتی– عیب یابی لرزه ای سازه ها و روش های بهسازی و مقاوم‎سازی سازه‎ها– تحلیل و نو آوری در طراحی سازه های بتنی و فولادی– کاربرد فناوری های نوین (جداگر های لرزه ای ، میراگر ها و …) در بهسازی لرزه ای سازه ها– مقاوم سازی و بهسازی ساختارهای شهری– بهسازی سیستم شریان های حیاتی ،بناها و پل ها– ایمنی سازه در معادن زیر زمینی– مقاوم سازی سازه ها در برابر آتش و بیان رویکرد های معماری– اثر زلزله بر سازه های فضاکار، سازه های بنایی و سازه های ویژهمهندسی حمل و نقل و زیرساخت‎های شهری:– شریان های حیاتی و حمل و نقل شهری– حمل‌و‌نقل و توسعه پایدار– ابنیه فنی و تاسیسات شهری– روسازی ( راه، راه آهن، فرودگاه و بندر)– سیستم‌های هوشمند حمل‌و‌نقل– برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل و شهرسازی– آب و فاضلاب و زیرساخت های شهری– طراحی هندسی معابر– سیستم های حمل و نقلی و پایداری حمل و نقل در کلان شهرها– مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل– ایمنی حمل و نقل ،ترافیک و ریسک– مدیریت سیستم‌های حمل‌و‌نقل– آموزش و فرهنگ‌سازی ترافیک– حمل‌و‌نقل همگانی ، اقتصاد حمل‌و‌نقل– قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه در ترافیک– حمل و نقل غیر موتوریمدیریت و برنامه ریزی شهری:– برنامه ریزی منطقه ای و شهری– برنامه ریزی کالبدی شهری– حقوق شهری– مدیریت شهری– طراحی شهری– مدیریت پروژه های شهری– کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری– مشارکت در امور شهری– مدیریت بحران– نماهای شهری– گردشگری شهری– بهسازی و نوسازی شهری– تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهریمهندسی شهرسازی و توسعه شهری پایدار:– الگوها و شاخص های توسعه شهری پایدار– بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)– بلایای طبیعی و اثرات آن بر توسعه پایدار شهرها– شهرسازی نوین و توسعه پایدار– تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران– سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار– جغرافیا و توسعه پایدار شهری و روستایی– ناپایداری شهر و عوامل موثر– شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار– کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری– حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار– توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری– شهرهای جدید و توسعه پایدار شهرمهندسی محیط ‎زیست و محیط ‎زیست شهری:– فضای سبز و محیط زیست شهری– شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست– شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن– مسائل محیط زیست کلان شهرها– اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها– اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها– ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها– حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن– کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست– اکولوژی شهری ، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک– مدیریت پسماند در شهرها– فاضلاب شهری و تصفیه آن– توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها– اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها– همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی توسعه با محیط زیست– ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری– طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیستمنظر شهری پایدار و توسعه:– پایداری و منظر شهری– تعاریف، مفاهیم و مبانی نظری منظر شهری– برنامه ریزی و مدیریت منظر شهری– تجارب داخلی و خارجی در زمینه منظر شهری– عناصر سازنده سیما و منظر شهری– آسیب‌شناسی منظرشهری– منظر شهرهای اسلامی و شهرهای ایران– منظر طبیعی شهر و شهرهای سنتی و جدید– منظر شهری ، مسائل اجتماعی و خاطرات جمعی– نمادها، نشانه ها، هنرهای تجسمی و منظر شهری– منظر شهری بافت های فرسوده و تاریخی– منظر شهری بافت های نوساز– ضوابط و دستورالعمل های منظر و نماهای شهریمدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) :– بی آی ام (BIM) در طراحی ساختمان– بی آی ام (BIM) در معماری و مهندسی ساختمان– پروسه های مدل سازی با سیستم بی آی ام (BIM)– بی آی ام (BIM) در طراحی و اجرا– مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مدیریت پروژه– چشم انداز های بی آی ام (BIM)– مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در معماری پایدار– معماری سبز با سیستم مدلینگ بی آی ام (BIM)– سیستم مدل سازی بی آی ام (BIM) در عمران و مهندسی ساختمان– بی آی ام (BIM) و مدیریت ساخت– مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در صنعت ساخت و سازروانشناسی و جامعه شناسی شهری:– شهروند و حقوق شهروندی– فرهنگ شهر نشینی و تعامل در فضای شهری– فرهنگ های بومی و شهر– روانشناسی محیطی– تعامل فرهنگی و کالبد شهری– فرهنگ و توسعه شهری– پایداری اجتماعی-فرهنگی در شهر– فرهنگ و حمل و نقل شهری– فرهنگ و جغرافیای شهری– مدیریت و فرهنگ شهری– تبلور فرهنگ در منظر و سیمای شهری– نقش نهادینگی فرهنگی در شهرسازی– فرهنگ، هویت و منظر شهریمرمت بافت ها و آثار تاریخی:– بافت های تاریخی– بهسازی آثار تاریخی– نوسازی شهری– بازسازی بافت تاریخیمهندسی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان:– تاسیسات سبز و ساختمان سبز– مدیریت هوشمند تاسیسات ساختمان– سیستم های تولید‌‌‍‍، توزیع و انتقال انر‌ژی– مدیریت و بهینه سازی انرژی در ساختمان– استفاده از فناوری میکرو و نانو در تاسیسات– بازیافت انرژی در تاسیسات ساختمانی CHP-CCHP– سیستم های گرمایش و سرمایش نوین ساختمانی– استفاده از مصالح و مواد پیشرفته در تاسیسات ساختمانی– استاندارد سازی و تدوین مقررات ملی در تاسیسات نوین ساختمانی– کاربرد انرژی های خورشیدی ، باد ،زمین گرمایی و … در تاسیسات نوینمدیریت بحران:– نقش رسانه‌ها، آموزش و فرهنگ‌سازی– نقش سیستم‌های ارتباطی، اطلاعاتی و مخابراتی– نقش واحدهای مدیریت بحران سازمانی در مدیریت ریسک بحران شهری– نقش آمادگی در کاهش آسیب‌پذیری از بحران‌های شهری– ارزیابی آسیب‌پذیری، آسیب‌رسانی و ریسک شریانهای حیاتی در بحران‌های طبیعی– الگوی مدیریت شهری یکپارچه در بحران– طراحی شهری، شهرسازی، تأسیسات، پایانه‌ها، مترو و بافت‌های فرسوده– تحلیل نقش سامانه‌های ICS و NIMS در مدیریت ریسک سوانح طبیعی– قوانین و مقررات حقوق در مدیریت بحران شهری– مدیریت بحران صنعتی، ضرورت‌ها و پیش نیازها– پالایشگاه‌ها، خطوط انتقال نفت و گاز و صنایع پتروشیمی– پل‌ها، تونل‌ها، راه‌ها، خطوط ریلی، فرودگاه‌ها و اسکله‌ها– تأمین مسکن و بازسازی مناطق آسیب‌دیده– تغییرات اقلیمی و چالش‌های مدیریت ریسکیافنه های نو در معماری منظر:– رویکردهای نو در معماری منظر ایرانی– رویکردهای جهانی و محلی در آموزش معماری منظر– تکنیک ها و رویکردهای آموزشی معماری منظر– تجربه‌های آموزش معماری منظر– کارگاه‌های آموزش طراحی و دروس تئوری– هنر و فرهنگ اسلامی-ایرانی در آموزش معماری منظرتاریخ های مهم:آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۳۱ مهر ماه ۹۵آخرین مهلت ثبت نام: ۱۰ آبان ماه ۹۵اعلام نتایج داوری مقالات: ۱۰ روز پس از ارسال مقالاتداوری زود هنگام: ۴ روز پس از ارسال مقالاتزمان برگزاری کنفرانس: ۲۰ آبان ماه ۹۵محل برگزاری: امارات – دبیدبیرخانه:دفتر مرکزی تهران: خیابان اشرفی اصفهانی، میدان پونک، کوچه گلزار سوم، پلاک ۲۷، واحد ۳تلفن: ۲۸۴۲۳۱۲۱-۰۲۱ فکس: ۲۸۴۲۳۱۲۱-۰۲۱ساعت تماس: شنبه تا چهار شنبه از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۸ بعد از ظهرساعت پاسخگویی حضوری: چهار شنبه ها از ساعت ۹ صبح الی ۱۶ بعد از ظهرایمیل: info@dubaiconf.irدفتر شمالغرب: تبریز، خیابان فارابی، تقاطع آبرسان، ساختمان ۹۲، طبقه اول، واحد غربیتلفن: ۳۶۵۹۰۴۱۳-۰۴۱ – ۳۶۵۹۰۴۲۲-۰۴۱سایت مرتبط: کنگره بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی معاصر جهان - دبی
 
بالا