a\sqrt{bc}+b\sqrt{cd}+c\sqrt{da}+d\sqrt{ab

M_Sharifi

راهبر ریاضی
ارسال ها
1,981
لایک ها
801
امتیاز
0
#1
یه سوال:
برای اعداد حقیقی و نامنفی
با مجموع 4 ثابت کنید


 

mahanmath

New Member
ارسال ها
898
لایک ها
701
امتیاز
0
#2
پاسخ : a\sqrt{bc}+b\sqrt{cd}+c\sqrt{da}+d\sqrt{ab

یه سوال:
برای اعداد حقیقی و نامنفی
با مجموع 4 ثابت کنیدبا فرض
داریم سمت چپ کمتر از:با بردن اون رادیکال 2abdc به اون طرف نابرابری , نابرابری درست زیر مساله رو حل می*کنه :

 
آخرین ویرایش توسط مدیر
بالا