تالار گفتمان المپیاد آیریسک

تالار اصلی آیریسک
قبل از شروع به کار در تالارها، حتما به اینجا مراجعه نمایید.

تالارهای المپیادهای علمی ایران

آشنایی اولیه، اطلاعیه ها و قوانین انجمن های المپیادهای علمی ایران
موضوع ها
247
ارسال ها
4,102
موضوع ها
247
ارسال ها
4,102

تالار همفکری مدیران (اختصاصی)

در این بخش برنامه ریزی و همفکری مدیران قرار میگیرد و کاربران امکان مشاهده آن را ندارند.
موضوع ها
192
ارسال ها
619
موضوع ها
192
ارسال ها
619

دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی المپیاد
معرفی دوره‌های سراسری و منطقه‌ای آموزش المپیادهای علمی و ادبی

کلاس‌های المپیاد آیریسک

دوره‌های آموزشی المپیاد که توسط آیریسک برگزار می‌شود.
موضوع ها
1
ارسال ها
2
موضوع ها
1
ارسال ها
2

گفتگوی دانش‌آموزی (جدید)
گفتگوی علمی و دانش‌آموزی به تفکیک پایه‌های تحصیلی

درسخون‌های دوره اول دبیرستان

گفتگوی درسی و علمی بچه‌های پایه‌های هفتم، هشتم و نهم
موضوع ها
3
ارسال ها
14
موضوع ها
3
ارسال ها
14

درسخون‌های دهم

گفتگوی درسی و علمی بچه‌های پایه دهم
موضوع ها
0
ارسال ها
0
موضوع ها
0
ارسال ها
0
هیچ

درسخون‌های یازدهم

گفتگوی درسی و علمی بچه‌های پایه پازدهم
موضوع ها
0
ارسال ها
0
موضوع ها
0
ارسال ها
0
هیچ

خواندنی‌های المپیاد
خواندنی‌ها و گفتنی‌های جامعه‌ی دانش‌آموزی المپیاد

موضوع ها
188
ارسال ها
1,660

جامعه مجازی المپیاد

موضوعاتی مثل برنامه ریزی کلی ، انتخاب هدف ، بیان نقدهای مشترک در تمام رشته ها ، اخبار جامعه المپیادی ، بررسی سطح آموزشی المپیاد در شهرهای مختلف و ... در این تالار قرار میگیرد.
موضوع ها
561
ارسال ها
12,103
زیر انجمن ها
 1. 1394 و قبل‌تر
 2. 1395
 3. 1396
 4. 1397
 5. 1398
موضوع ها
561
ارسال ها
12,103

تالار المپیاد ادبی
گفتگوی کاربران، مشاورین و راهبران آیریسک درباره‌ی مطالب المپیاد ادبی

تالار المپیاد جغرافی
گفتگوی کاربران، مشاورین و راهبران آیریسک درباره‌ی مطالب المپیاد جغرافی

المپیاد جغرافیا

اخبار و بررسی سوالات المپیاد جغرافیا
موضوع ها
1
ارسال ها
7
موضوع ها
1
ارسال ها
7

اخبار آغاز المپیاد جغرافی

موضوع ها
2
ارسال ها
70
موضوع ها
2
ارسال ها
70

تالار المپیاد ریاضی
گفتگوی کاربران، مشاورین و راهبران آیریسک درباره‌ی مطالب المپیاد ریاضی

موضوع ها
874
ارسال ها
7,979

المپیاد ریاضی مقدماتی

در این بخش سوالاتی در سطح مرحله اول المپیاد ریاضی قرار میگیرد.
موضوع ها
1,107
ارسال ها
7,643
موضوع ها
1,107
ارسال ها
7,643

المپیاد ریاضی پیشرفته

در این بخش سوالاتی در سطح مرحله دوم المپیاد ریاضی قرار میگیرد.
موضوع ها
1,562
ارسال ها
10,444
موضوع ها
1,562
ارسال ها
10,444

مسایل ممتاز ریاضی

مسایل چالش برانگیز ریاضی فراتر از سطح مرحله دوم المپیاد ریاضی
موضوع ها
714
ارسال ها
4,835
موضوع ها
714
ارسال ها
4,835

منابع المپیاد ریاضی

مقالات آموزشی و کتابهای المپیاد ریاضی و ریاضی عمومی
موضوع ها
247
ارسال ها
1,667
موضوع ها
247
ارسال ها
1,667

مسابقات ریاضی

موضوع ها
43
ارسال ها
1,003
موضوع ها
43
ارسال ها
1,003

فیتیلستان ریاضی

موضوع ها
10
ارسال ها
18
زیر انجمن ها
 1. سوالات سال 1393
موضوع ها
10
ارسال ها
18

تالار المپیاد زمین‌شناسی
گفتگوی کاربران، مشاورین و راهبران آیریسک درباره‌ی مطالب المپیاد زمین‌شناسی

تالار المپیاد زیست‌شناسی
گفتگوی کاربران، مشاورین و راهبران آیریسک درباره‌ی مطالب المپیاد زیست‌شناسی

زیست شناسی دبیرستانی

پرسش و پاسخ از مطالب و مفاهیم زیست شناسی در کتابهای دبیرستان
موضوع ها
307
ارسال ها
2,441
موضوع ها
307
ارسال ها
2,441

منابع المپیاد زیست شناسی

بررسی و معرفی منابع و کتاب‌های المپیاد زیست شناسی
موضوع ها
139
ارسال ها
2,161
موضوع ها
139
ارسال ها
2,161
موضوع ها
19
ارسال ها
114

تالار المپیاد سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی
گفتگو درباره‌ی مطالب المپیاد سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی

تالار المپیاد شیمی
گفتگوی کاربران، مشاورین و راهبران آیریسک درباره‌ی مطالب المپیاد شیمی

شیمی عمومی

موضوع ها
583
ارسال ها
5,593
موضوع ها
583
ارسال ها
5,593
موضوع ها
156
ارسال ها
2,312

فیتیلستان شیمی

مسابقه‌ی شیمی، جمعه‌ی هر هفته
موضوع ها
32
ارسال ها
100
موضوع ها
32
ارسال ها
100

تالار المپیاد فیزیک
گفتگوی کاربران، مشاورین و راهبران آیریسک درباره‌ی مطالب المپیاد فیزیک

منابع المپیاد فیزیک

موضوع ها
168
ارسال ها
1,368
موضوع ها
168
ارسال ها
1,368

فیتیلستان فیزیک

موضوع ها
6
ارسال ها
22
زیر انجمن ها
 1. سوالات سال 1393
موضوع ها
6
ارسال ها
22

تالار المپیاد قرآن
گفتگوی کاربران، مشاورین و راهبران آیریسک درباره‌ی مطالب المپیاد قرآن

اخبار آغاز المپیاد قرآن

موضوع ها
2
ارسال ها
68
موضوع ها
2
ارسال ها
68

تالار المپیاد کامپیوتر
گفتگوی کاربران، مشاورین و راهبران آیریسک درباره‌ی مطالب المپیاد کامپیوتر

موضوع ها
42
ارسال ها
161

المپیاد نانوتکنولوژی

نانوتکنولوژی چیست

آشنایی با مباحث اولیه نانوتکنولوژی
موضوع ها
59
ارسال ها
311
موضوع ها
59
ارسال ها
311

تالار المپیاد نجوم
گفتگوی کاربران، مشاورین و راهبران آیریسک درباره‌ی مطالب المپیاد نجوم و اخترشناسی

فیتیلستان نجوم و اخترفیزیک

مسابقه‌ی نجوم، یک جمعه در میون!
موضوع ها
0
ارسال ها
0
زیر انجمن ها
 1. 92-93
موضوع ها
0
ارسال ها
0
هیچ

دوره‌ی راهنمایی
مطالب و مباحث مربوط به دوره‌ی راهنمایی

موضوع ها
29
ارسال ها
159
موضوع ها
23
ارسال ها
113

آزمون‌های تحصیلی

امتحان نهایی

بررسی سوالات امتحان نهایی سال سوم دبیرستان
موضوع ها
181
ارسال ها
6,926
موضوع ها
181
ارسال ها
6,926

کنکور

جامعه‌ی مجازی کنکوری‌ها

گفتمان و برنامه‌ریزی مشترک کنکوری‌های آیریسک
موضوع ها
34
ارسال ها
753
موضوع ها
34
ارسال ها
753

کنکورهای آزمایشی

اخبار، بررسی و مقایسه‌ی کنکورهای آزمایشی
موضوع ها
56
ارسال ها
721
موضوع ها
56
ارسال ها
721

کنکور کارشناسی ارشد

موضوع ها
5
ارسال ها
9
موضوع ها
5
ارسال ها
9

دانشجویان

موضوع ها
116
ارسال ها
915

مباحث عمومی دانشجویی

مباحث عمومی در خصوص دانشگاه
موضوع ها
39
ارسال ها
466
موضوع ها
39
ارسال ها
466

گفتگوی آزاد (با توجه به قوانین سایت!)

آیریسک آزاد

موضوع ها
2,569
ارسال ها
19,223
موضوع ها
2,569
ارسال ها
19,223

معرفی کتاب (غیر المپیادی)

معرفی کتاب‌های غیرالمپیادی
موضوع ها
29
ارسال ها
92
زیر انجمن ها
 1. رمان و داستان
 2. تاریخی
موضوع ها
29
ارسال ها
92

بازارچه‌ی آیریسک

بازارچه‌ی کاربران آیریسک
موضوع ها
11
ارسال ها
67
زیر انجمن ها
 1. بازارچه‌ی کتاب
موضوع ها
11
ارسال ها
67

سبدیات

مطالب حذف شده از تالارها

مطالبی که قوانین تالار را رعایت نکرده اند به اینجا انتقال یافته و حداکثر در مدت یک هفته حذف میشوند.
موضوع ها
2
ارسال ها
5
موضوع ها
2
ارسال ها
5

حاضران در گپ آیریسک

هیچ کاربری آنلاین نیست.

آمار انجمن

موضوع ها
18,104
ارسال ها
228,457
کاربران
24,993
جدیدترین کاربران
toseafraz

جدیدترین ارسال های پروفایل

moon-sea در پروفایل khalina نوشت.
سلام اقای خلینا
درخواست حذف دائمی حساب کاربریم رو داشتم
نمیدونم امکان پذیر هست یا نه
یکم درخواست عجیبی هست متوجه هستم ولی سپاسگزار میشم اگر حذف بشود

بابت تمام الطاف و مهربانی و کمک های بی دریغ شما در اون سال ها بینهایت از شما متشکر هستم

سپاسگزارم استاد

با احترام
nimazbsh در پروفایل khalina نوشت.
سلام. فکر نمیکنید سطح ماراتن شیمی مرحله 2 در حد منابع مرحله 3 هست. برای مثال اوربیتال مولکولی مرحله 2 خیلی ساده تر از چیزی هست که مرحله 2 توقع داره. هرچند شیمی تجزیه و شیمی آلی با سخت بودن سوالاش مناسب مرحله 2 هست ولی شیمی معدنی خیر.
khalina در پروفایل Maral.k نوشت.
دوباره خوش اومدی :)
سلام بچه ها!
2سال از انلاین بودن قبلیم میگذره!! هههه

این صفحه را به اشتراک بگذارید

بالا