المپیاد ریاضی مقدماتی

در این بخش سوالاتی در سطح مرحله اول المپیاد ریاضی قرار میگیرد.

جبر مقدماتی

موضوع ها
266
ارسال ها
1,634
موضوع ها
266
ارسال ها
1,634

نظریه اعداد مقدماتی

موضوع ها
310
ارسال ها
2,163
موضوع ها
310
ارسال ها
2,163

هندسه مقدماتی

موضوع ها
199
ارسال ها
1,166
موضوع ها
199
ارسال ها
1,166

ترکیبیات مقدماتی

موضوع ها
229
ارسال ها
1,490
موضوع ها
229
ارسال ها
1,490
پاسخ ها
3
بازدیدها
1,523
پاسخ ها
3
بازدیدها
397
پاسخ ها
12
بازدیدها
2,987
پاسخ ها
1
بازدیدها
609
بالا