المپیاد کامپیوتر

ترکیبیات

ترکیبیات مورد نیاز برای المپیاد کامپیوتر
موضوع ها
22
ارسال ها
215
موضوع ها
22
ارسال ها
215

آنالیز ترکیبی

موضوع ها
67
ارسال ها
1,363
موضوع ها
67
ارسال ها
1,363

نظریه گرافها

موضوع ها
18
ارسال ها
139
موضوع ها
18
ارسال ها
139

بازی‌ها

موضوع ها
14
ارسال ها
90
موضوع ها
14
ارسال ها
90

رنگ آمیزی

موضوع ها
7
ارسال ها
45
موضوع ها
7
ارسال ها
45

الگوریتم

موضوع ها
31
ارسال ها
243
موضوع ها
31
ارسال ها
243

داده ساختارها

داده ساختارهای المپیاد کامپیوتر
موضوع ها
1
ارسال ها
1
موضوع ها
1
ارسال ها
1

برنامه نویسی

موضوع ها
136
ارسال ها
3,816
موضوع ها
136
ارسال ها
3,816
پاسخ ها
1
بازدیدها
341
پاسخ ها
0
بازدیدها
411
پاسخ ها
11
بازدیدها
1,276
پاسخ ها
3
بازدیدها
986
پاسخ ها
29
بازدیدها
2,477
بالا