امیر۱۷

والیبال/المپیاد فیزیک/درس هندسه و هرچی دیگه
تحصیلات
سوم دبیرستان
دبیرستان
غیرانتفاعی
رشته‌ی المپیاد
فیزیک

تماس

Yahoo! Messenger
amirjafari116@yahoo.com

دنبال کننده گان

دنبال کنندگان

بالا