محمد سعید

تاریخ تولد
12/21/98 سن 21
تحصیلات
دوم دبیرستان
دبیرستان
غیرانتفاعی
رشته‌ی المپیاد
زیست‌شناسی
بالا